Bài giảng Chi tiết máy: Chương 5 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

Bài giảng Chi tiết máy: Chương 5 Bộ truyền bánh răng do TS. Nguyễn Xuân Hạ biên soạn cung cấp kiến thức như Khái niệm chung, nguyên lý bao hình tạo răng thân khai, các thông số cơ bản của bánh răng,...Mời các bạn cùng tham khảo!