Bài giảng Chi tiết máy: Chương 5 - Nguyễn Văn Thạnh

Chương 5 giúp người học hiểu về Bộ truyền xích. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Công dụng, phân loại, kết cấu xích ống con lăn, động lực học bộ truyền xích, động lực học bộ truyền xích, trình tự thiết kế bộ truyền xích. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng.