Bài giảng Chi tiết máy: Chương 3 - Nguyễn Văn Thạnh

Nội dung chương 3 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến Truyền dẫn trong máy, cụ thể như: Chức năng, yêu cầu và phân loại, hộp giảm tốc, bánh răng thay thế, bánh răng nhiều bậc di trượt, bánh răng kết hợp với ly hợp, cơ cấu then kéo,....