Bài giảng Các hệ quản trị CSDL: Chương 5 - ĐH Sư phạm TP. HCM

Mục tiêu của bài giảng Các hệ quản trị CSDL: Chương 5 là nhằm giúp cho các bạn biết được khái niệm giao tác; các vấn đề xảy ra khi nhiều người cùng khai thác cơ sở dữ liệu; các giải pháp cho các vấn đề trên; sử dụng giao tác trong SQL server.