• Bài giảng Tĩnh điện học: Phần I - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học: Phần I - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học - Phần I: Lực và điện trường, trình bày các kiến thức cơ bản sau: khái niệm, thuộc tính của điện tích, vật dẫn và điện môi, sự phân cực, định luật Coulomb, nguyên lý chồng chất của điện tích; khái niệm, tính chất, đường sức điện từ,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành...

   36 p ckq 28/04/2017 11 0

 • Bài giảng Tĩnh điện học: Phần II - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học: Phần II - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học - Phần II: Thế năng tĩnh điện, trình bày các kiến thức cơ bản sau: các định nghĩa điện thế, hiệu điện thế, nguyên lý chồng chất điện thế, thế năng của vật dẫn, mặt đẳng thế, vật dẫn cân bằng tĩnh điện. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Điện.

   23 p ckq 28/04/2017 13 0

 • Bài giảng Tĩnh điện học: Phần III - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học: Phần III - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học: Phần III: Điện dung và tụ điện, trình bày các kiến thức về: điện dung, khái niệm tụ điện phẳng, năng lượng của tụ điện, ghép nối tụ, ghép song song, ghép nối tiếp. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Điện.

   20 p ckq 28/04/2017 9 0

 • Bài giảng Tĩnh điện học: Phần IV - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học: Phần IV - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học: Phần IV: Điện môi, trình bày các nội dung: Sự phân cực, vectơ phân cực điện môi, liên hệ giữa vectơ phân cực và mật độ điện mặt của điện tích liên kết, điện trường trong điện môi, các điện môi đặc biệt và hiệu ứng áp điện. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Điện.

   16 p ckq 28/04/2017 8 0

 • Bài giảng Tĩnh điện học: Phần V - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học: Phần V - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học: Phần V: Dòng điện không đổi, cung cấp các kiến thức về: định nghĩa dòng điện, mạch điện, nguồn điện, máy phát điện, định luật ôm, công - công suất. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Điện.

   27 p ckq 28/04/2017 9 0

 • Bài giảng Tĩnh điện học: Phần VI - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học: Phần VI - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học: Phần VI: Từ trường, trình bày các kiến thức về: tương tác từ, khái niệm từ trường, đường cảm ứng từ. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Điện.

   19 p ckq 28/04/2017 12 0

 • Bài giảng Tĩnh điện học: Phần VII - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học: Phần VII - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học: Phần VII: Định luật ampere về tương tác giữa hai phần tử dòng điện, trình bày các kiến thức cơ bản về: phần tử dòng điện, định luật ampere, vectơ cảm ứng từ, vectơ cường độ từ trường, vectơ cảm ứng từ trong gây ra bởi các dạng mạch khác nhau,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng...

   14 p ckq 28/04/2017 8 0

 • Bài giảng Tĩnh điện học: Phần VIII - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học: Phần VIII - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học - Phần VIII: Từ trường của dòng điện trong các mạch có dạng khác nhau, giới thiệu các kiến thức về từ trường dòng điện thẳng dài vô hạn gây ra tại một điểm cách day R, từ trường do dòng điện tròng bán kính R gây ra tại tâm, từ trường của ống dây solenoide. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và...

   25 p ckq 28/04/2017 10 0

 • Bài giảng Tĩnh điện học: Phần XI - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học: Phần XI - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học - Phần XI: Hiện tượng cảm ứng điện từ, giới thiệu các kiến thức về: hiện tượng cảm ứng điện từ, định luật Lenx, suất điện động cảm ứng, định luật Faraday; ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ trong các mạch khác nhau. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Điện.

   20 p ckq 28/04/2017 7 0

 • Bài giảng Tĩnh điện học: Phần IX - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học: Phần IX - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học - Phần IX: Lực lorentz, giới thiệu các kiến thức về khái niệm lực Lorentz, đặc điểm của lực Lorentz,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Điện.

   34 p ckq 28/04/2017 9 0

 • Bài giảng Tĩnh điện học: Phần X - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học: Phần X - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học - Phần X: Chuyển động hạt mang điện trong điện từ trường, cung cấp các kiến thức về chuyển động của hạt trong điện trường đều, chuyển động của hạt trong từ trường đều, chuyển động của hạt trong điện từ trường. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Điện.

   10 p ckq 28/04/2017 12 0

 • Bài giảng Tĩnh điện học: Phần XII - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học: Phần XII - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học - Phần XII: Hiện tượng tự cảm, giới thiệu các kiến thức về định nghĩa hiện tượng tự cảm, hệ số tự cảm, suất điện động tự cảm, hệ số hỗ cảm, năng lượng từ trường. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Điện.

   11 p ckq 28/04/2017 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số