• Ebook Vi xử lý - ĐH Công Nghiệp Tp. HCM

  Ebook Vi xử lý - ĐH Công Nghiệp Tp. HCM

  Vi xử lý là cuốn sách dành cho những sinh viên, học viên và những người công tác thuộc lĩnh vực chuyên ngành tin học. Cuốn sách bổ xung những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực vi mạch, bộ nhớ, chip xử lý trong máy tính. Bên cạnh đó, cuốn sách còn giới thiệu cụ thể các lệnh logic, các sơ đồ khối chương trình cho bộ vi xử lý. Sách được dịch từ...

   93 p ckq 26/04/2018 9 0

 • Ebook Linh kiện điện tử - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Linh kiện điện tử - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Tài liệu gồm các chương chính: Cơ sở điện học, điện trở, tụ điện, cuộn dây - bộ biến áp, chất bán dẫn điện - diod bán dẫn, transistor - cấu tạo và nguyên lý, phân cực transistor, ba cách ráp căn bản và mạch tương đương của transistor, transistor trướng ứng FET. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   120 p ckq 26/04/2018 14 0

 • Ebook Thiết kế mạch bằng máy tính - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook Thiết kế mạch bằng máy tính - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  "Ebook Thiết kế mạch bằng máy tính" gồm các chương: Mở đầu vào thiết kế vi mạch điện tử, cơ sở toán học, cơ sở của thiết kế logic, những khái niệm chung về mô hình hóa phần cứng, các phương pháp mô hình hóa logic, ngôn ngữ mô hình hóa, mô hình hóa mạch bằng ngôn ngữ VHDL. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   298 p ckq 26/04/2018 11 0

 • Điện mặt trời phục vụ phát triển nông thôn - NXB Nông nghiệp

  Điện mặt trời phục vụ phát triển nông thôn - NXB Nông nghiệp

  Cuốn sách Điện mặt trời phục vụ phát triển nông thôn không đi sâu vào góc độ kỹ thuật, lý thuyết mà chỉ tập trung vào các kiến thức công nghệ cơ bản và việc khai thác hiệu quả điện mặt trời đang được phát triển mạnh mẽ trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Cuốn sách có 2 chương. Chương I giới thiệu về điện mặt trời: Bức xạ mặt...

   120 p ckq 26/04/2018 12 0

 • Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý: Chương 2 - Hồ Viết Việt

  Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý: Chương 2 - Hồ Viết Việt

  Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý - Chương 2: Vi xử lý và hệ thống vi xử lý. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu những những kiến thức cơ bản về bộ vi xử lý, các họ vi xử lý và hệ thống vi xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   22 p ckq 28/02/2018 29 0

 • Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý: Chương 1 - Hồ Viết Việt

  Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý: Chương 1 - Hồ Viết Việt

  Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản sau: Các hệ thống số (Hệ thập phân, hệ nhị phân, hệ thập lục phân), các hệ thống mã hoá (ASCII, BCD), các linh kiện điện tử số cơ bản (Các cổng logic: AND, OR, XOR,NOT; các bộ giải mã). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   50 p ckq 28/02/2018 31 0

 • Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý: Chương 3 - Hồ Viết Việt

  Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý: Chương 3 - Hồ Viết Việt

  Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý: Chương 3 cung cấp kiến thức cơ bản về vi xử lý 8088-Intel. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Kiến trúc và hoạt động của 8088, cấu trúc thanh ghi của 8088, phương pháp quản lý bộ nhớ, mô tả tập lệnh Assembly. Mời các bạn cùng tham khảo.

   122 p ckq 28/02/2018 27 0

 • Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý: Chương 4 - Hồ Viết Việt

  Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý: Chương 4 - Hồ Viết Việt

  Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý - Chương 4 gồm có những nội nội dung chủ yếu sau: Phân loại bộ nhớ bán dẫn, hoạt động của các chip EPROM, hoạt động của các chip SRAM, bus hệ thống của hệ vi xử lý 8088, bài toán thiết kế bộ nhớ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   102 p ckq 28/02/2018 29 0

 • Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý: Chương 5 - Hồ Viết Việt

  Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý: Chương 5 - Hồ Viết Việt

  Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý - Chương 5 trình bày kiến thức cơ bản về thiết kế các cổng I/O. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: I/O được phân vùng nhớ và I/O tách biệt, các chip MSI dùng làm cổng I/O, chip 8255. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p ckq 28/02/2018 28 0

 • Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý: Chương 6 - Hồ Viết Việt

  Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý: Chương 6 - Hồ Viết Việt

  Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý, chương 6 cung cấp cho người học những hiểu biết về các kiểu I/O. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thăm dò (Polling), I/O điều khiển bằng ngắt (Interrupt), DMA (Direct Memory Access). Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p ckq 28/02/2018 33 0

 • Bài giảng Thiết kế mạch logic: Chương 1 và 2

  Bài giảng Thiết kế mạch logic: Chương 1 và 2

  Bài giảng Thiết kế mạch logic: Chương 1 và 2 Hệ đếm và Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, biểu diễn số, chuyển đổi giữa các hệ đếm, số nhị phân có dấu,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p ckq 28/02/2018 34 0

 • Bài giảng Thiết kế mạch logic: Chương 4

  Bài giảng Thiết kế mạch logic: Chương 4

  Chương 4 giúp người học hiểu về "Mạch logic tổ hợp". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm chung, phân tích mạch logic tổ hợp, thiết kế mạch logic tổ hợp, mạch số học, bộ ghép kênh và tách kênh, mạch tạo và kiểm tra chẵn lẻ, mạch mã hóa và giải mã, đơn vị số học và logic (ALU).

   28 p ckq 28/02/2018 34 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số