• Bài giảng Chi tiết máy: Chương mở đầu - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương mở đầu - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương mở đầu do TS. Nguyễn Xuân Hạ biên soạn cung cấp kiến thức cơ bản như Khái niệm Máy và các bộ phận máy, các cơ cấu, chi tiết máy, nghiên cứu lý thuyết máy, nghiên cứu các chi tiết máy công dụng chung. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p ckq 28/02/2018 228 1

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 2 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 2 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 2 Chi tiết máy ghép do TS. Nguyễn Xuân Hạ biên soạn cung cấp kiến thức như Khái niệm chung và phân loại, mối ghép đinh tán, ghép bằng hàn, mối ghép ren, ghép bằng then – then hoa, ghép bằng độ dôi.

   27 p ckq 28/02/2018 213 1

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 3 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 3 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 3 Bộ truyền đai do TS. Nguyễn Xuân Hạ biên soạn cung cấp kiến thức như Khái niệm chung, phân loại, các bộ phận và thông số chính, cơ sở tính toán bộ truyền đa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p ckq 28/02/2018 225 1

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 4 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 4 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 4 Bộ truyền xích do TS. Nguyễn Xuân Hạ biên soạn cung cấp kiến thức như Các khái niệm chung, cơ sở tính toán bộ truyền xích, tính bộ truyền xích theo độ bền mòn, trình tự tính chọn bộ truyền xích.

   33 p ckq 28/02/2018 238 1

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 1 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 1 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 1 Những vấn đề cơ bản trong thiết kế CTM do TS. Nguyễn Xuân Hạ biên soạn cung cấp kiến thức cho các bạn như Các yêu cầu cơ bản đối với máy và CTM, tải trọng và ứng suất, độ bền mỏi của chi tiết máy, các chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc của CTM, những vấn đề chung về tính toán và thiết kế CTM.

   38 p ckq 28/02/2018 231 0

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 6 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 6 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 6 Truyền động trục vít do TS. Nguyễn Xuân Hạ biên soạn cung cấp kiến thức như Khái niệm chung, phân loại, thông số hình học, tính toán bộ truyền trục vít, vật liệu và ứng suất cho phép,...

   15 p ckq 28/02/2018 223 1

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 5 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 5 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 5 Bộ truyền bánh răng do TS. Nguyễn Xuân Hạ biên soạn cung cấp kiến thức như Khái niệm chung, nguyên lý bao hình tạo răng thân khai, các thông số cơ bản của bánh răng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p ckq 28/02/2018 215 1

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 5 - Nguyễn Văn Thạnh

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 5 - Nguyễn Văn Thạnh

  Chương 5 giúp người học hiểu về Bộ truyền xích. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Công dụng, phân loại, kết cấu xích ống con lăn, động lực học bộ truyền xích, động lực học bộ truyền xích, trình tự thiết kế bộ truyền xích. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng.

   20 p ckq 28/02/2018 210 1

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 3 - Nguyễn Văn Thạnh

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 3 - Nguyễn Văn Thạnh

  Nội dung chương 3 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến Truyền dẫn trong máy, cụ thể như: Chức năng, yêu cầu và phân loại, hộp giảm tốc, bánh răng thay thế, bánh răng nhiều bậc di trượt, bánh răng kết hợp với ly hợp, cơ cấu then kéo,....

   32 p ckq 28/02/2018 232 1

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 1 và 2 - Nguyễn Văn Thạnh

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 1 và 2 - Nguyễn Văn Thạnh

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 1 và 2 do Nguyễn Văn Thạnh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Những yêu cầu chung về thiết kế chế tạo, những yêu cầu chung về vận hành, khả năng làm việc của máy và chi tiết máy,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p ckq 28/02/2018 181 1

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 7 - Nguyễn Văn Thạnh

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 7 - Nguyễn Văn Thạnh

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 7 Bộ truyền trục vít-bánh vít Nguyễn Văn Thạnh biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm Đại cương về truyền động trục vít bánh vít, các thông số hình học, động học bộ truyền trục vít-bánh vít, lực tác dụng, tải trọng tính, dạng hỏng và chỉ tiêu tính.

   21 p ckq 28/02/2018 187 1

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 6 - Nguyễn Văn Thạnh

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 6 - Nguyễn Văn Thạnh

  Chương 6 Bộ truyền bánh răng. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: định nghĩa, nguyên lý làm việc, phân loại, đánh giá ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng, các thông số hình học cơ bản của bộ truyền bánh răng trụ,....

   48 p ckq 28/02/2018 158 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số