• Bài giảng Máy công cụ: Chương 1 - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Máy công cụ: Chương 1 - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Máy công cụ: Chương 1: Tạo hình bề mặt và cấu trúc động học máy cắt kim loại, trình bày các nội dung cơ bản sau: tạo hình bề mặt bằng phương pháp hình học, các phương pháp tạo hình bề mặt chi tiết, tạo hình bề mặt chi tiết trên máy công cụ, sơ đồ kết cấu động học, liên kết động học, chuyển động phân độ. Đây là tài liệu...

   26 p ckq 27/02/2017 149 3

 • Bài giảng Máy công cụ: Chương 2 - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Máy công cụ: Chương 2 - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Máy công cụ: Chương 2: Sơ đồ động & các cơ cấu truyền dẫn trong máy công cụ, trình bày các nội dung chính: sơ đồ động, các cơ cấu truyền dẫn cơ khí, các cơ cấu đặc biệt, đồ thị phương trình tốc độ cắt và lượng chạy dao. Bài giảng sẽ giúp sinh viên có những hiểu biết cơ bản về cơ cấu truyền dẫn trong máy công cụ. Đây là...

   23 p ckq 27/02/2017 160 2

 • Bài giảng Máy công cụ: Chương 4 - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Máy công cụ: Chương 4 - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Máy công cụ: Chương 4: Máy phay, cung cấp các nội dung: công dụng và phân loại máy phay, máy phay nằm ngang 6H82, đầu phân độ. Bài giảng sẽ giúp sinh viên có những hiểu biết cơ bản về máy phay. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Cơ khí - Chế tạo máy.

   24 p ckq 27/02/2017 138 2

 • Bài giảng Máy công cụ: Chương 3 - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Máy công cụ: Chương 3 - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Máy công cụ: Chương 3: Máy tiện, trình bày các nội dung cơ bản sau: công dụng và phân loại, máy tiện 1K62, điều chỉnh máy tiện, máy tiện hớt lưng. Bài giảng sẽ giúp sinh viên có những hiểu biết cơ bản về máy tiện và ứng dụng của nó. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Cơ khí - Chế tạo máy.

   28 p ckq 27/02/2017 143 3

 • Bài giảng Máy công cụ: Chương 5 - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Máy công cụ: Chương 5 - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Máy công cụ: Chương 5: Máy gia công răng, cung cấp các thông tin về nguyên lý gia công bánh răng, máy phay lăn răng 5E32, máy xọc răng. Bài giảng sẽ giúp sinh viên có những hiểu biết cơ bản về máy gia công răng. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Cơ khí - Chế tạo máy.

   36 p ckq 27/02/2017 132 2

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Phần 2 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Phần 2 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Lý thuyết vỏ mỏng trình bày tổng quan lý thuyết vỏ mỏng, lý thuyết vỏ mỏng phi mô men, lý thuyết vỏ thoải...Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

   58 p ckq 27/02/2017 149 1

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Phần 1 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Phần 1 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Lý thuyết tấm mỏng trình bày về tổng quan lý thuyết tấm mỏng, tấm chữ nhật, tấm tròn, các phương pháp gần đúng và phương pháp số. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

   106 p ckq 27/02/2017 162 1

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 7 - GV Trần Minh Tú

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 7 - GV Trần Minh Tú

  Chương 7 Thanh chịu lực phức tạp nằm trong bộ bài sức bền vật liệu của giảng viên Trần Minh Tú, trình bày về khái niệm chung về thanh chịu uốn xiên, thanh chịu uốn kéo đồng thời, thanh chịu kéo lệch tâm.

   56 p ckq 27/02/2017 154 1

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 8 - GV Trần Minh Tú

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 8 - GV Trần Minh Tú

  Ổn định của thanh thẳng chịu nén đúng tâm trình bày về khái niệm về ổn định của hệ đàn hồi, xác định lực tới hạn của thanh thẳng chịu nén đúng tâm, giới hạn áp dụng của công thức Euler.

   30 p ckq 27/02/2017 132 1

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 9 - GV Trần Minh Tú

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 9 - GV Trần Minh Tú

  Chương 9 Thanh chịu tải trọng động trình bày các khái niệm chung, bài toán thanh chuyển động thẳng với gia tốc không đổi, bài toán dao động, bài toán va chạm.

   32 p ckq 27/02/2017 143 1

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 10 - GV Trần Minh Tú

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 10 - GV Trần Minh Tú

  Tính độ bền kết cấu theo tải trọng giới hạn trình bày các khái niệm chung, phương pháp tính độ bền theo tải trọng giới hạn, tính hệ thanh chịu kéo (nén) đúng tâm, tính thanh chịu uốn thuần túy phẳng, tính thanh chịu uốn ngang phẳng.

   25 p ckq 27/02/2017 132 1

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 11 - GV Trần Minh Tú

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 11 - GV Trần Minh Tú

  Chương 11 Những vấn đề đặc biệt trong lý thuyết uốn và xoắn thanh trình bày những vấn đề đặc biệt trong lý thuyết uốn và xoắn thanh, khái niệm về thanh thành mỏng, thanh thành mỏng chịu uốn ngang phẳng, thanh thành mỏng chịu xoắn.

   20 p ckq 27/02/2017 137 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số