• Ebook Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí - PGS.TS Nguyễn Phương

  Ebook Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí - PGS.TS Nguyễn Phương

  Cuốn sách được tổng kết, sắp xếp phân loại các kiến thức về lý thuyết điều khiển tự động, lý thuyết về điều chỉnh tự động, vấn đề về cơ khí hóa và tự động hóa tiến lên đường dây tự động. Ở phần cuối của cuốn sách còn có phần bài tập ứng dụng để sinh viên kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, nhằm đạt được kết...

   301 p ckq 06/08/2014 334 2

 • Tự động hóa thiết kế cơ khí - NXB Khoa học và kỹ thuật

  Tự động hóa thiết kế cơ khí - NXB Khoa học và kỹ thuật

  Cuốn sách được sử dụng làm giáo trình cho sinh viên chuyên ngành cơ khí. Cuốn giáo trình gồm 7 chương, mỗi chương đều đề cập đến một nội dung chính nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, cụ thể: Chương 1 - khái quát về những vấn đề cơ bản bề thiết kế tự động, chương 2 - xây dựng chương trình tính toán thiết kế truyền động cơ khí,...

   303 p ckq 06/08/2014 281 4

 • Giáo trình hướng dẫn đồ án Công nghệ chế tạo máy - ThS. Nguyễn Quang Tuyến

  Giáo trình hướng dẫn đồ án Công nghệ chế tạo máy - ThS. Nguyễn Quang Tuyến

  Tài liệu hướng dẫn học sinh làm đồ án môn học công nghệ chế tạo máy cho các học sinh THCN, Cao đẳng và ĐH tại chức thuộc các chuyên ngành cơ khí. Tài liệu cung cấp phương pháp tiến hành làm đồ án, một số phụ lục tra cứu cùng một số ví dụ. Cụ thể hơn, giáo trình sẽ hướng dẫn chung khi thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy, thiết kế...

   237 p ckq 06/08/2014 279 1

 • Ebook Công nghệ chế tạo máy tập 1 - NXB Khoa học kỹ thuật

  Ebook Công nghệ chế tạo máy tập 1 - NXB Khoa học kỹ thuật

  Công nghệ chế tạo máy tập 1 biên soạn nhằm mục đích phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập cho ngành công nghệ chế tạo máy và một số ngành cơ khí kỹ thuật khác. Ebook tạo điều kiện cho người học nắm vững và vận dụng hiệu quả kiến thức về chế tạo máy trong học tập và thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   386 p ckq 06/08/2014 309 3

 • Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - Phạm Ngọc Dũng

  Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - Phạm Ngọc Dũng

  Giáo trình Công nghệ chế tạo máy do Phạm Ngọc Dũng biên soạn bao gồm 18 chương với mục đích cung cấp những lí luận cơ bản, khái niệm cũng như những kinh nghiệm để thiết kế, chế tạo, sửa chữa và khai thác máy, phương pháp gia công mặt trụ, gia công định hình... Đồng thời, bên cạnh phần lý thuyết cuốn sách còn cung cấp thêm một số bài tập ví...

   241 p ckq 06/08/2014 356 3

 • Ebook Sổ tay Công nghệ chế tạo máy tập 3 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook Sổ tay Công nghệ chế tạo máy tập 3 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 3 do GS.TS Nguyễn Đắc Lộc chủ biên được biên soạn nhằm bổ sung và nối tiếp kiến thức của 2 ebook được biên soạn trước đó. Và phục vụ việc giảng dạy và học tập dành cho công tác đào tạo thuộc lĩnh vực cơ khí được tốt nhất, mời các bạn cùng tham khảo!

   367 p ckq 06/08/2014 321 1

 • Ebook Công nghệ chế tạo phôi - TS. Nguyễn Tiến Đào

  Ebook Công nghệ chế tạo phôi - TS. Nguyễn Tiến Đào

  Công nghệ chế tạo phôi là môn học kỹ thuật cơ sở bao gồm những kiến thức chung có liên quan đến các ngành kỹ thuật, cơ khí, chế tạo máy, sư phạm kỹ thuật trong hệ thống đào tạo đại học, cao đẳng và dạy nghề. Sách có bốn phần, phần thứ nhất trình bày những khái niệm chung, phần thứ hai đề cập đến vấn đề chế tạo phôi bằng các...

   268 p ckq 06/08/2014 606 3

 • Ebook Tính toán thiết kế Hệ thống dẫn động cơ khí: Tập 1 - NXBGD

  Ebook Tính toán thiết kế Hệ thống dẫn động cơ khí: Tập 1 - NXBGD

  Nội dung của cuốn sách bao gồm những vấn đề cơ bản trong thiết kế máy và hệ thống dẫn động, tính toán thiết kế chi tiết máy theo các chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc, thiết kế kết cấu chi tiết máy, vỏ, khung và bệ máy; chọn cấp chính xác, lắp ghép và phương pháp trình bày bản vẽ, trong đó cung cấp nhiều số liệu mới về phương...

   272 p ckq 06/08/2014 277 1

 • Ebook Đồ gá cơ khí và Tự động hóa - NXB Khoa học và kỹ thuật

  Ebook Đồ gá cơ khí và Tự động hóa - NXB Khoa học và kỹ thuật

  Nội dung của cuốn sách tập trung trình bày phương pháp tính toán và thiết kế đồ gá máy cắt kim loại trên cơ sở kết hợp vận dụng kiến thức và kinh nghiệm của các môn học khác thuộc lĩnh vực chuyên môn Cơ khí chế tạo máy. Cuốn sách trình bày những vấn đề cơ bản sau đây: Chương 1 Thiết kế đồ gá chuyên dùng trên máy công cụ vạn năng thông...

   171 p ckq 06/08/2014 256 2

 • Ebook Các phương pháp xác định độ chính xác gia công: Phần 2 - Trần Văn Địch

  Ebook Các phương pháp xác định độ chính xác gia công: Phần 2 - Trần Văn Địch

  Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình "Các phương pháp xác định độ chính xác gia công" trình bày nội dung chương 7 đến chương 11. Các vấn đề được đề cập trong phần 2 của giáo trình bao gồm: Ứng dụng Toán thống kê trong công nghệ chế tạo máy, phân tích và điều chỉnh độ chính xác gia công,..., phân tích quy hoạch thực nghiệm.

   101 p ckq 06/08/2014 186 1

 • Ebook Các phương pháp xác định độ chính xác gia công: Phần 1 - Trần Văn Địch

  Ebook Các phương pháp xác định độ chính xác gia công: Phần 1 - Trần Văn Địch

  Ebook Các phương pháp xác định độ chính xác gia công: Phần 1 trình bày vai trò thực nghiệm của phương pháp xác định độ chính xác gia công và nội dung 6 chương đầu tài liệu. Các nội dung được đề cập trong phần 1 cuốn sách như: Đại lượng ngẫu nhiên, qui luật phân bố của độ chính xác gia công, xác định đặc tính của các qui luật phân bố và...

   101 p ckq 06/08/2014 271 1

 • Giáo trình vật liệu kỹ thuật cơ khí hiện đại

  Giáo trình vật liệu kỹ thuật cơ khí hiện đại

  Giáo trình vật liệu kỹ thuật cơ khí hiện đại giúp sinh viên hiểu rõ các loại vật liệu khác nhau dựa trên mối quan hệ cấu trúc và cơ lý tính, thực hành được các thí nghiệm cơ bản để xác định cơ tính của vật liệu và biết lựa chọn vật liệu phù hợp nhất đáp ứng nhu cầu sử dụng sau này. Giáo trình gồm 3 phần và 11 chương với các nội...

   170 p ckq 06/08/2014 586 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số