• Ebook Khai triển hình gò - NXB Hải Phòng

  Ebook Khai triển hình gò - NXB Hải Phòng

  Nội dung cuốn sách "Khai triển hình gò" do Phàn Văn Huyên và Hồ Văn Bác biên soạn không những giới thiệu nguyên lý và phương pháp thực hiện bản vẽ khai triển hình gò, mà còn trình bày những vấn đề cơ bản về hình học họa hình cùng những phương pháp khai triển hình gò cụ thể của những cấu kiện gò điển hình trong thực tế, đặc biệt làm sáng...

   196 p ckq 30/06/2018 320 4

 • Ebook Tuabin nước - PGS. TS Võ Sỹ Huỳnh, TS. Nguyễn Thị Xuân Thu

  Ebook Tuabin nước - PGS. TS Võ Sỹ Huỳnh, TS. Nguyễn Thị Xuân Thu

  Ebook "Tuabin nước" trình bày những khái niệm cơ bản và đặc tính kỹ thuật của tuabin thủy lực và máy điều tốc, các bước và cách chọn kiểu, loại và các thông số của tuabin, tính toán,... Giáo trình dùng làm tài liệu học tập chính cho học sinh đại học, chính quy và tại chức thuộc các chuyên ngành: Thủy điện, Thủy công, Thi công và Thủy nông....

   200 p ckq 26/04/2018 295 1

 • Giáo trình Cơ khí nông nghiệp - NXB Nông Nghiệp

  Giáo trình Cơ khí nông nghiệp - NXB Nông Nghiệp

  Cuốn giáo trình gồm có 2 phần, phần 1 giới thiệu về động lực trong nông nghiệp, phần 2 trình bày về máy nông nghiệp. Trong phần 1 giáo trình giới thiệu về cấu tạo của một số dạng động lực dùng trong nông nghiệp như động lực di động và động lực tĩnh tại, những kiến thức cơ bản về bảo dưỡng và sửa chữa một số loại máy kéo vừa và...

   314 p ckq 26/04/2018 307 1

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương mở đầu - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương mở đầu - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương mở đầu do TS. Nguyễn Xuân Hạ biên soạn cung cấp kiến thức cơ bản như Khái niệm Máy và các bộ phận máy, các cơ cấu, chi tiết máy, nghiên cứu lý thuyết máy, nghiên cứu các chi tiết máy công dụng chung. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p ckq 28/02/2018 340 1

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 2 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 2 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 2 Chi tiết máy ghép do TS. Nguyễn Xuân Hạ biên soạn cung cấp kiến thức như Khái niệm chung và phân loại, mối ghép đinh tán, ghép bằng hàn, mối ghép ren, ghép bằng then – then hoa, ghép bằng độ dôi.

   27 p ckq 28/02/2018 313 1

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 3 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 3 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 3 Bộ truyền đai do TS. Nguyễn Xuân Hạ biên soạn cung cấp kiến thức như Khái niệm chung, phân loại, các bộ phận và thông số chính, cơ sở tính toán bộ truyền đa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p ckq 28/02/2018 328 1

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 4 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 4 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 4 Bộ truyền xích do TS. Nguyễn Xuân Hạ biên soạn cung cấp kiến thức như Các khái niệm chung, cơ sở tính toán bộ truyền xích, tính bộ truyền xích theo độ bền mòn, trình tự tính chọn bộ truyền xích.

   33 p ckq 28/02/2018 342 1

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 1 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 1 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 1 Những vấn đề cơ bản trong thiết kế CTM do TS. Nguyễn Xuân Hạ biên soạn cung cấp kiến thức cho các bạn như Các yêu cầu cơ bản đối với máy và CTM, tải trọng và ứng suất, độ bền mỏi của chi tiết máy, các chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc của CTM, những vấn đề chung về tính toán và thiết kế CTM.

   38 p ckq 28/02/2018 333 0

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 6 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 6 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 6 Truyền động trục vít do TS. Nguyễn Xuân Hạ biên soạn cung cấp kiến thức như Khái niệm chung, phân loại, thông số hình học, tính toán bộ truyền trục vít, vật liệu và ứng suất cho phép,...

   15 p ckq 28/02/2018 327 1

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 5 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 5 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 5 Bộ truyền bánh răng do TS. Nguyễn Xuân Hạ biên soạn cung cấp kiến thức như Khái niệm chung, nguyên lý bao hình tạo răng thân khai, các thông số cơ bản của bánh răng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p ckq 28/02/2018 315 1

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 5 - Nguyễn Văn Thạnh

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 5 - Nguyễn Văn Thạnh

  Chương 5 giúp người học hiểu về Bộ truyền xích. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Công dụng, phân loại, kết cấu xích ống con lăn, động lực học bộ truyền xích, động lực học bộ truyền xích, trình tự thiết kế bộ truyền xích. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng.

   20 p ckq 28/02/2018 302 1

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 3 - Nguyễn Văn Thạnh

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 3 - Nguyễn Văn Thạnh

  Nội dung chương 3 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến Truyền dẫn trong máy, cụ thể như: Chức năng, yêu cầu và phân loại, hộp giảm tốc, bánh răng thay thế, bánh răng nhiều bậc di trượt, bánh răng kết hợp với ly hợp, cơ cấu then kéo,....

   32 p ckq 28/02/2018 329 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số