Tuyển tập những tài liệu hay về Tài nguyên - Môi trường

Nhằm giới thiệu đến người học một số tài liệu hay với các chủ để về ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, cơ sở kỹ thuật môi trường, quản lý chất lượng môi trường, kinh tế môi trường, phân tích môi trường,... Tuyển tập những tài liệu hay về Tài nguyên - Môi trường được tổng hợp theo chủ đề giúp sinh viên tìm kiếm dễ dàng hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.