• Bài giảng Luật Hôn nhân và gia đình (2014) - Nguyễn Thị Mỹ Linh

  Bài giảng Luật Hôn nhân và gia đình (2014) - Nguyễn Thị Mỹ Linh

  Bài giảng Luật Hôn nhân và gia đình gồm có 7 nội dung cụ thể như sau: Kết hôn, quan hệ chung sống như vợ chồng, xác lập quan hệ cha mẹ-con ruột, xác lập quan hệ cha mẹ con nuôi, quan hệ giữa vợ và chồng, chấm dứt quan hệ hôn nhân, cấp dưỡng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   122 p ckq 22/01/2016 3688 1

 • Bài giảng Luật giao thông đường bộ - GV. Diệp Hữu Trí

  Bài giảng Luật giao thông đường bộ - GV. Diệp Hữu Trí

  Bài giảng "Luật giao thông đường bộ" thiết kế bằng Powerpoint chuyên nghiệp cung cấp cho các bạn những câu hỏi về Luật giao thông đường bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

   462 p ckq 22/01/2016 1206 1

 • Bài giảng Kỹ thuật soạn thảo văn bản - GV. Nguyễn Trung Tín

  Bài giảng Kỹ thuật soạn thảo văn bản - GV. Nguyễn Trung Tín

  Bài giảng Kỹ thuật soạn thảo văn bản nhằm trình bày về khái niệm văn bản, khái niệm văn bản quản lý nhà nước, các văn bản hình thành trong quản lý là phương tiện quan trọng để ghi lại và truyền đạt các quyết định quản lý hoặc các thông tin cần thiết hình thành trong quá trình quản lý của các cơ quan. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   124 p ckq 18/12/2014 1139 1

 • Bài giảng Một số vấn đề về viên chức và luật viên chức - Th.S Lê Minh Hương

  Bài giảng Một số vấn đề về viên chức và luật viên chức - Th.S Lê Minh Hương

  Mời các bạn cùng tìm hiểu thực trạng hệ thống quản lý viên chức; giới thiệu luật viên chức được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Một số vấn đề về viên chức và luật viên chức" của Th.S Lê Minh Hương.

   36 p ckq 22/01/2016 996 1

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 8 - Nguyễn Khánh Vân

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 8 - Nguyễn Khánh Vân

  Mời các bạn cùng tham khảo những kiến thức về xây dựng nền dân chủ XHCN và nhà nước XHCN; xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa; giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc và tôn giáo thông qua bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 8 của Nguyễn Khánh Vân sau đây.

   46 p ckq 18/09/2015 690 1

 • Bài giảng Marketing căn bản – Chương 2: Môi trường marketing

  Bài giảng Marketing căn bản – Chương 2: Môi trường marketing

  Bài giảng "Marketing căn bản – Chương 2: Môi trường marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm môi trường marketing, môi trường marketing vĩ mô, môi trường marketing vi mô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p ckq 27/04/2016 629 1

 • Bài giảng Bảo đảm nghĩa vụ - Nguyễn Thị Mỹ Linh

  Bài giảng Bảo đảm nghĩa vụ - Nguyễn Thị Mỹ Linh

  Bài giảng Bảo đảm nghĩa vụ do giảng viên Nguyễn Thị Mỹ Linh biên soạn gồm có 3 nội dung chính, đó là: Giới thiệu các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, bảo đảm đối nhân – Bảo lãnh, giới thiệu chung về bảo đảm đối vật. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   167 p ckq 22/01/2016 591 1

 • Bài giảng Chính sách hình sự - Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách: Chương 1 - LS. TS. Trần Thị Quang Vinh

  Bài giảng Chính sách hình sự - Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách: Chương 1 - LS. TS. Trần Thị Quang Vinh

  Bài giảng "Chính sách hình sự - Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách - Chương 1: Nhận thức về chính sách hình sự" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quan điểm về chính sách HS, vị trí của chính sách hình sự trong hệ thống chính sách, cơ sở khoa học – thực tiễn của việc hoạch định chính sách hình sự. Mời các bạn cùng tham...

   24 p ckq 22/01/2016 505 1

 • Bài giảng Luật kinh tế - Chương 2: Tổng quan về pháp luật kinh tế

  Bài giảng Luật kinh tế - Chương 2: Tổng quan về pháp luật kinh tế

  Bài giảng "Luật kinh tế - Chương 2: Pháp luật doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p ckq 22/01/2016 499 1

 • Bài giảng Hành vi người tiêu dùng: Chương 1 - Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Hành vi người tiêu dùng: Chương 1 - Nguyễn Tiến Dũng

  Chương 1 - Tổng quan về hành vi người tiêu dùng trình bày các nội dung chính: khái niệm hành vi người tiêu dùng, tại sao phải nghiên cứu hành vi người tiêu dùng, các mô hình nghiên cứu hành vi người tiêu dùng.

   26 p ckq 28/04/2017 484 1

 • Bài giảng Hành vi người tiêu dùng: Chương 5 - Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Hành vi người tiêu dùng: Chương 5 - Nguyễn Tiến Dũng

  Chương 5 - Niềm tin, thái độ và hành vi của người tiêu dùng trình bày về: Khái niệm niềm tin, thái độ và hành vi của người tiêu dùng. Các cách thức tạo lập niềm tin, thái độ và hành vi.

   31 p ckq 28/04/2017 482 1

 • Bài giảng Đại cương Công nghệ thông tin và truyền thông - ThS. GV. Phạm Quang Quyền

  Bài giảng Đại cương Công nghệ thông tin và truyền thông - ThS. GV. Phạm Quang Quyền

  Bài giảng Đại cương Công nghệ thông tin và truyền thông gồm 3 chương. Nội dung bài giảng trình bày các vấn để như tổng quan về công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng của công nghệ thông tin, các dịch vụ của công nghệ thông tin. Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin, hoặc các ngành có liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo...

   118 p ckq 18/12/2014 480 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số