• Kỹ thuật sữa chữa hệ thống điện trên ô tô - Chương 10: Kiểm tra điều chỉnh hệ thống điều khiển truyền động, tay lái và cơ cấu treo bằng điện tử

  Kỹ thuật sữa chữa hệ thống điện trên ô tô - Chương 10: Kiểm tra điều chỉnh hệ thống điều khiển truyền động, tay lái và cơ cấu treo bằng điện tử

  Trong chương này sẽ cung cấp sự đa dạng phong phú của thông tin cho việc sửa chữa để giúp chúng ta sửa chữa các hệ thống đạt hiệu quả cao nhất.

   22 p ckq 29/03/2017 179 2

 • Kỹ thuật sữa chữa hệ thống điện trên ô tô - Chương 3: Điều khiển động cơ bằng điện tử của hãng General Motor

  Kỹ thuật sữa chữa hệ thống điện trên ô tô - Chương 3: Điều khiển động cơ bằng điện tử của hãng General Motor

  Hệ thống điều khiển động cơ bằng điện tử có thể được chia thành 3 nhóm chính. Hai hệ thống đầu tiên điều khiển thời điểm đánh lửa hoặc là hòa trộn nhiên liệu. Hệ thống thứ 3 điều khiển cả về thời điểm đánh lửa và sự cung cấp nhiên liệu. Mời các bạn tham khảo chương 3 để biết thêm chi tiết.

   63 p ckq 29/03/2017 177 1

 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

  Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của một tập đoàn gồm nhiều công ty chịu sự kiểm soát của một công ty mẹ và kế toán khoản đầu tư vào công ty con trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ.

   7 p ckq 28/10/2016 177 1

 • Đánh giá tác động lũy tích

  Đánh giá tác động lũy tích

  Tài liệu tổng hợp nội dung qua các bài sau: Bài 1 giới thiệu về đánh giá các tác động lũy tích, bài 2 trình bày ví dụ về các tác động lũy tích đến cá hồi ở sông Columbia, bài 3 đề cập đến các nguyên tắc và các bước của CEA, bài 4 trình bày các đặc điểm của các phương pháp CEA hiệu quả, bài 5 các thách thức trong việc áp dụng CEA ở lưu vực...

   42 p ckq 21/01/2015 176 1

 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 7: Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết

  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 7: Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết

  Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản đầu tư của nhà đầu tư vào công ty liên kết, gồm: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết trong báo cáo tài chính của riêng nhà đầu tư và trong báo cáo tài chính hợp nhất làm cơ sở ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính.

   10 p ckq 28/10/2016 176 1

 • Kỹ thuật sữa chữa hệ thống điện trên ô tô - Chương 11: Hệ thống điều hòa không khí

  Kỹ thuật sữa chữa hệ thống điện trên ô tô - Chương 11: Hệ thống điều hòa không khí

  Như chúng ta đã biết hệ thống điều hòa không khí phải theo những nguyên lý cơ bản của sự truyền dẫn nhiệt. Khi nắm vững các nguyên tắc này, chúng ta sẽ hiểu được một cách tường tận hệ thống điều hòa không khí.

   60 p ckq 29/03/2017 173 2

 • Ebook Văn phạm tiếng Anh: Phần 1 - Phạm Đình Lộc

  Ebook Văn phạm tiếng Anh: Phần 1 - Phạm Đình Lộc

  Văn phạm là linh hồn của ngôn ngữ, một câu văn viết đúng ngữ pháp, chính tả và ý nghĩa rõ ràng sẽ giúp người xem và người nghe dễ hiểu ý mà người viết, người nói muốn biểu đạt. Và để hiểu rõ hơn về văn phạm trong tiếng Anh mời các bạn tham khảo Ebook Văn phạm tiếng Anh: Phần 1 do Phạm Đình Lộc biên soạn sau đây. Tài liệu hữu ích với...

   86 p ckq 21/01/2015 172 3

 • Một số nội dung cơ bản trong các văn kiện đại hội XI

  Một số nội dung cơ bản trong các văn kiện đại hội XI

  Tài liệu Một số nội dung cơ bản trong các văn kiện đại hội XI giúp các bạn nắm bắt những nội dung cơ bản của kỳ đại hội XI, một trong những đại hội có ý nghĩa trọng đại bao gồm: Đánh giá 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội X; 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010, 20 năm thực hiện cương lĩnh 1991, và thời...

   31 p ckq 22/08/2014 170 1

 • Nội dung tập huấn quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Luật Đất đai năm 2013

  Nội dung tập huấn quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Luật Đất đai năm 2013

  Nội dung tập huấn quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Luật Đất đai năm 2013 giới thiệu về nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng (QH, KHSD) đất trong Luật đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   27 p ckq 04/09/2014 169 5

 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 1: Chuẩn mực chung

  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 1: Chuẩn mực chung

  Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống nhất.

   9 p ckq 28/10/2016 169 1

 • Kỹ thuật sữa chữa hệ thống điện trên ô tô - Chương 5: Kiểm tra hệ thống chống kẹt thắng

  Kỹ thuật sữa chữa hệ thống điện trên ô tô - Chương 5: Kiểm tra hệ thống chống kẹt thắng

  Hệ thống chống kẹt thẳng là một hệ thống thủy lực được điều khiển bằng điện tử. Chức năng ABS sẽ không làm việc nếu bộ phận thắng không làm việc tốt ở trạng thái bình thường của chúng. Chương này sẽ trang bị cho chúng ta một số hiểu biết về kiểm tra hệ thống chống kẹt thắng. Mời tham khảo.

   25 p ckq 29/03/2017 167 1

 • 500 Câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán

  500 Câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán

  500 Câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán tập hợp những câu hỏi về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Thông qua việc trả lời những câu hỏi được đưa ra trong tài liệu này sẽ giúp các bạn củng cố hơn kiến thức về lĩnh vực này. Với các bạn chuyên ngành Tài chính ngân hàng thì đây là tài liệu hữu ích.

   118 p ckq 12/11/2014 162 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số