• Module THCS 34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS - Lê Thanh Sử

  Module THCS 34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS - Lê Thanh Sử

  Module THCS 34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS trình bày về vị trí, vai trò và mục tiêu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS, nội dung, phương pháp và thực hành hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS.

   48 p ckq 29/09/2014 930 1

 • Module THCS 31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm - Nguyễn Việt Hùng, Hà Thế Truyền

  Module THCS 31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm - Nguyễn Việt Hùng, Hà Thế Truyền

  Module THCS 31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm giúp người học hiểu được thế nào là kế hoạch công tác chủ nhiệm, sự cần thiết khi làm công tác chủ nhiệm phải lập kế hoạch, nội dung và các yêu cầu của một bản kế hoạch công tác chủ nhiệm.

   30 p ckq 29/09/2014 907 2

 • Giáo trình Thực hành phương pháp dạy toán ở Tiểu học: Phần 2 - Đào Tam

  Giáo trình Thực hành phương pháp dạy toán ở Tiểu học: Phần 2 - Đào Tam

  Nối tiếp phần 1, phần 2 Giáo trình Thực hành phương pháp dạy toán ở Tiểu học gồm 3 chương, từ chương 5 đến chương 7 sẽ giới thiệu đến các bạn sinh viên một số kiến thức về: Phương pháp dạy học các yếu tố hình học ở Tiểu học, phương pháp dạy học đại lượng và đo đại lượng ở Tiểu học, các trò chơi sư phạm trong dạy học môn Toán...

   85 p ckq 04/08/2014 783 1

 • Giáo trình Luật thương mại: Tập 2 - NXB Giáo dục

  Giáo trình Luật thương mại: Tập 2 - NXB Giáo dục

  Để tiếp nối nội dung kiến thức trình bày trong "Giáo trình Luật thương mại: Tập 1 - NXB Giáo dục", sau đây "Giáo trình Luật thương mại: Tập 2 - NXB Giáo dục" sẽ trình bày tiếp các chương học: Chương 6 pháp luật về hợp đồng trong thương mại, chương 7 pháp luật về thương mại dịch vụ, chương 8 pháp luật về cạnh tranh, chương 9 pháp luật về phá...

   166 p ckq 04/08/2014 768 2

 • Module THCS 27: Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS - Nguyễn Lăng Bình

  Module THCS 27: Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS - Nguyễn Lăng Bình

  Module THCS 27: Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS tập trung vào hướng dẫn cách thực hiện triển khai một số đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong các điều kiện khác nhau và cách phổ biến các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sau khi được tổ chức thực hiện nghiên cứu.

   61 p ckq 29/09/2014 749 1

 • Module THCS 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học - Trần Thị Tuyết Oanh

  Module THCS 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học - Trần Thị Tuyết Oanh

  Module THCS 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học trình bày những kĩ thuật cơ bản, hiện đại về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS. Module giúp học viên nắm được các bước cơ bản để xây dựng đề kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   37 p ckq 29/09/2014 744 1

 • Module TH 37: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học - Trần Thị Tố Oanh

  Module TH 37: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học - Trần Thị Tố Oanh

  Module Tiểu học 37: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học nhằm giúp người học hiểu rõ về mục tiêu, nguyên tắc, yêu cầu, tầm quan trọng của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học; biết được tình hình tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu...

   34 p ckq 04/08/2015 733 1

 • Giáo trình Kỹ thuật lắp đặt điện - TS. Phan Đăng Khải

  Giáo trình Kỹ thuật lắp đặt điện - TS. Phan Đăng Khải

  Nội dung của giáo trình Kỹ thuật lắp đặt điện gồm 5 chương. Chương 1 trình bày kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật lắp đặt điện. Chương 2 trình bày nội dung thực hành lắp đặt đường dây trên không. Chương 3 trình bày nội dung thực hành lắp đặt đường dây cáp. Nội dung chương 4 là lắp đặt điện công nghiệp. Chương 5 trình bày lắp...

   181 p ckq 05/08/2014 679 7

 • Giáo trình Lý thuyết thống kê - Hà Văn Sơn

  Giáo trình Lý thuyết thống kê - Hà Văn Sơn

  Giáo trình Lý thuyết thống kê gồm 13 chương: Giới thiệu môn học, thu thập dữ liệu thống kê, tóm tắt và trình bày dữ liệu, mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường, đại lượng ngẫu nhiên và các quy luật phản đối xác suất thông dụng, ước lượng, điều tra chọn mẫu, kiểm định giả thuyết, phân tích phương sai, kiểm định phi tham số,...

   327 p ckq 06/08/2014 673 5

 • Giáo trình vật liệu kỹ thuật cơ khí hiện đại

  Giáo trình vật liệu kỹ thuật cơ khí hiện đại

  Giáo trình vật liệu kỹ thuật cơ khí hiện đại giúp sinh viên hiểu rõ các loại vật liệu khác nhau dựa trên mối quan hệ cấu trúc và cơ lý tính, thực hành được các thí nghiệm cơ bản để xác định cơ tính của vật liệu và biết lựa chọn vật liệu phù hợp nhất đáp ứng nhu cầu sử dụng sau này. Giáo trình gồm 3 phần và 11 chương với các nội...

   170 p ckq 06/08/2014 632 1

 • Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình: Tập 2 - Nguyễn Ngọc Điện

  Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình: Tập 2 - Nguyễn Ngọc Điện

  Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình: Tập 2 do Nguyễn Ngọc Điện biên soạn có nội dung giới thiệu pháp luật về quan hệ tài sản giữa vợ và chồng, thành phần của khối tài sản có, khối tài sản chung, khối tài sản riêng, suy đoán tài sản chung, thành phần của các khối tài sản nợ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   94 p ckq 04/08/2014 611 2

 • Giáo trình Cơ sở kỹ thuật môi trường - Hoàng Đình Thu

  Giáo trình Cơ sở kỹ thuật môi trường - Hoàng Đình Thu

  Giáo trình Cơ sở kỹ thuật môi trường gồm 4 chương, trình bày các khái niệm cơ bản về sinh thái học và bảo vệ môi trường, ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường không khí, ô nhiễm nước và bảo vệ nguồn nước, ô nhiễm đất - bảo vệ môi trường đất và các loại ô nhiễm khác. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   90 p ckq 03/08/2014 593 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số