• Giáo trình Thiết bị điện gia dụng: Phần 1

  Giáo trình Thiết bị điện gia dụng: Phần 1

  Giáo trình Thiết bị điện gia dụng nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp sử dụng, bảo quản và sửa chữa các thiết bị điện gia dụng như nồi cơm điện, bếp điện, máy bơm nước một pha, tủ lạnh, máy điều hòa không khí... Sau khi học xong môn học này, học viên có đủ kiến thức và kỹ...

   120 p ckq 30/10/2016 1616 5

 • Module THCS 12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THCS - Nguyễn Quang Uẩn, Phạm Thah Bình

  Module THCS 12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THCS - Nguyễn Quang Uẩn, Phạm Thah Bình

  Module THCS 12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THCS trình bày khái quát chung về căng thằng tâm lí (stress) và căng thẳng tâm lí trong học tập, biểu hiện và mức độ stress trong học tập của học sinh THCS, phương pháp và kĩ năng ứng phó với stress trong học tập và các phương pháp hỗ trợ tâm lí cho học sinh phát hiện và...

   39 p ckq 29/09/2014 1582 1

 • Module THCS 11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THCS - Nguyễn Thị Hương

  Module THCS 11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THCS - Nguyễn Thị Hương

  Module THCS 11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THCS giúp học viên hiểu được khái niệm, những khái quát chung về tâm lý học sinh trung học cơ sở và chăm sóc, hỗ trợ tâm lý cho học sinh trung học cơ sở, nắm bắt được nội dung của hoạt động chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người...

   46 p ckq 29/09/2014 1401 1

 • Module THCS 23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh - Trần Thị Tuyết Oanh

  Module THCS 23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh - Trần Thị Tuyết Oanh

  Module THCS 23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh hướng dẫn cho học viên cách huy động những hiểu biết cũng như những kinh nghiệm đã có về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập vào lĩnh hội kiến thức mới, thực hành áp dụng chúng để rèn luyện kĩ năng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

   34 p ckq 29/09/2014 1370 2

 • Module THCS 26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS - Nguyễn Lăng Bình

  Module THCS 26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS - Nguyễn Lăng Bình

  Module THCS 26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS giúp học viên biết cách tiến hành, thực hiện nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo một quy trình khoa học, hiệu quả góp phần giải quyết các khó khăn/hạn chế trong dạy và học/giáo dục học sinh nhằm nâng cao kết quả học tập, chất lượng giáo dục THCS,...

   126 p ckq 29/09/2014 1363 1

 • Module THCS 3: Giáo dục học sinh THCS cá biệt - Nguyễn Thanh Bình

  Module THCS 3: Giáo dục học sinh THCS cá biệt - Nguyễn Thanh Bình

  Module THCS 3: Giáo dục học sinh THCS cá biệt giúp học viên nắm được các phương pháp thu thập thông tin về học sinh các biệt; các phương pháp giáo dục và các phương pháp đánh giá kết quả học sinh các biệt,...

   49 p ckq 29/09/2014 1263 1

 • Giáo trình Quản trị học - ĐH Kinh tế quốc dân

  Giáo trình Quản trị học - ĐH Kinh tế quốc dân

  Giáo trình quản trị học do Khoa Khoa học quản lý biên soạn và xuất bản dựa trên các tài liệu tham khảo trong và ngoài nước về quản trị học cũng như các bài giảng của đội ngũ giảng viên trong khoa từ nhiều năm nay. Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về quản trị doanh nghiệp phù hợp với đối tượng đào tạo là sinh viên các trường...

   321 p ckq 06/08/2014 1242 4

 • Modunle THCS 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS - Từ Đức Văn

  Modunle THCS 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS - Từ Đức Văn

  Modunle THCS 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS giúp giáo viên THCS nắm vững những kiến thức lí thuyết và có những kỹ năng thành thạo trong việc xây dựng môi trường học tập tốt đẹp, hiệu quả cho học sinh, đồng thời trình bày cách thức cập nhật, xử lí và sử dụng thông tin về môi trường giáo dục vào quá trình dạy học và giáo...

   22 p ckq 29/09/2014 1187 1

 • Giáo trình Luật thương mại: Tập 1 - NXB Giáo dục

  Giáo trình Luật thương mại: Tập 1 - NXB Giáo dục

  Giáo trình được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập và giảng dạy pháp luật. Giáo trình Luật thương mại tập 1 này có cấu trúc nội dung gồm 5 chương: Chương 1 Những vấn đề lý luận về luật thương mại, chương 2 pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh, chương 3 pháp luật về công ty, chương 4 pháp luật về doanh nghiệp...

   146 p ckq 04/08/2014 1034 2

 • Module THCS 4: Phương pháp và kĩ thuật thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS - Từ Đức Văn

  Module THCS 4: Phương pháp và kĩ thuật thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS - Từ Đức Văn

  Module THCS 4: Phương pháp và kĩ thuật thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS giúp giáo viên THCS cơ thể sử dụng thành thạo, hiệu quả phương pháp, kĩ thuật thu thập và xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS, từ đó có những tác động tích cực nhằm tạo ra một môi trường giáo dục thống nhất và hiệu quả cho học sinh.

   28 p ckq 29/09/2014 986 1

 • Module THCS 8: Phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS - Phạm Thanh Bình

  Module THCS 8: Phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS - Phạm Thanh Bình

  Module THCS 8: Phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS giúp người học hiểu được các khái niệm cơ bản về phương pháp; kỹ thuật hướng dẫn; tư vấn cho học sinh, những yếu tố ảnh hưởng và những điều kiện cần thiết để thực hiện tốt các kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS.

   38 p ckq 29/09/2014 963 1

 • Giáo trình Luật hành chính Việt Nam - ĐH Luật Hà Nội

  Giáo trình Luật hành chính Việt Nam - ĐH Luật Hà Nội

  Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam do PGS. TS. Nguyễn Cửu Việt biên soạn để phục vụ cho công tác đào tạo cử nhân ngành Luật học và ngành Luật Kinh doanh, là tài liệu tham khảo để giảng dạy các môn học cơ bản và chuyên ngành thuộc chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Lý luận về Lịch sử nhà nước và pháp luật của Khoa Luật thuộc Đại...

   589 p ckq 04/08/2014 953 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số