• Module THCS 18: Phương pháp dạy học tích cực - Trần Đình Châu, Đặng Thị Thu Thủy, Phan Thị Luyến

  Module THCS 18: Phương pháp dạy học tích cực - Trần Đình Châu, Đặng Thị Thu Thủy, Phan Thị Luyến

  Module THCS 18: Phương pháp dạy học tích cực trình bày tóm tắt định hướng đổi mới phương pháp dạy học, đồng thời liệt kê các đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực, đề ra một số biện pháp dạy học tích cực, tóm tắt bản chất, quy trình, ưu, nhược điểm của mỗi phương pháp dạy học tích cực,... Mời quý thấy cô cùng tham khảo giáo...

   64 p ckq 29/09/2014 7686 2

 • Sách giáo khoa Khoa học lớp 5: Phần 1 - NXB Giáo dục Việt Nam

  Sách giáo khoa Khoa học lớp 5: Phần 1 - NXB Giáo dục Việt Nam

  "Sách giáo khoa Khoa học lớp 5" được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ giáo dục, qua đó giúp các em củng cố kiến thức và rèn khả năng ghi nhớ của mình. Sau đây là phần 1 của sách, mời các em học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo.

   45 p ckq 05/02/2015 4806 4

 • Sách giáo khoa Tự nhiên và xã hội lớp 3: Phần 2 - NXB Giáo dục Việt Nam

  Sách giáo khoa Tự nhiên và xã hội lớp 3: Phần 2 - NXB Giáo dục Việt Nam

  "Sách giáo khoa Tự nhiên và xã hội lớp 3" được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ giáo dục, qua đó giúp các em củng cố kiến thức và rèn khả năng ghi nhớ của mình. Sau đây là phần 2 của sách, mời các em học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo.

   98 p ckq 05/02/2015 3993 3

 • Module THCS 1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS - Đỗ Thị Hạnh Phúc

  Module THCS 1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS - Đỗ Thị Hạnh Phúc

  Module THCS 1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS trình bày khái quát về giai đoạn phát triển của lứa tuổi HS THCS, hoạt động giao tiếp của HS THCS, phát triển nhận thức và nhân cách của học sinh trung học cơ sở.

   43 p ckq 29/09/2014 3871 5

 • Bài giảng Luật Hôn nhân và gia đình (2014) - Nguyễn Thị Mỹ Linh

  Bài giảng Luật Hôn nhân và gia đình (2014) - Nguyễn Thị Mỹ Linh

  Bài giảng Luật Hôn nhân và gia đình gồm có 7 nội dung cụ thể như sau: Kết hôn, quan hệ chung sống như vợ chồng, xác lập quan hệ cha mẹ-con ruột, xác lập quan hệ cha mẹ con nuôi, quan hệ giữa vợ và chồng, chấm dứt quan hệ hôn nhân, cấp dưỡng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   122 p ckq 22/01/2016 3714 1

 • Module TH 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện - Kiều Thị Bích Thủy, Nguyễn Trí

  Module TH 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện - Kiều Thị Bích Thủy, Nguyễn Trí

  Module Tiểu học 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện nhằm nâng cao nhận thức về xây dựng môi trường học tập thân thiện (môi trường vật chất và môi trường tinh thần); nhận thức được ý nghĩa của môi trường học tập thân thiện đối với quá trình dạy học và giáo dục;...

   36 p ckq 04/08/2015 3173 1

 • Module THCS 29: Giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục - Phan Thanh Long

  Module THCS 29: Giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục - Phan Thanh Long

  Module THCS 29: Giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục giúp giáo viên THCS nhận thức đúng và đầy đủ về vai trò của hoạt động giáo dục trong nhà trường và có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục đa dạng đó. Nội dung module này trình bày vai trò của việc tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trung học cơ sở, xây dựng các...

   48 p ckq 29/09/2014 3110 1

 • Module THCS 28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THCS - Phan Thanh Long

  Module THCS 28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THCS - Phan Thanh Long

  Module THCS 28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THCS trình bày tóm tắt được vai trò, mục tiêu, nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục; thiết kế và tổ chức kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng và đặc điểm, môi trường giáo dục.

   46 p ckq 29/09/2014 3070 1

 • Module TH 21: Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint trong dạy học - Đào Quang Trung

  Module TH 21: Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint trong dạy học - Đào Quang Trung

  Module Tiểu học 21: Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint trong dạy học giúp bạn đọc liệt kê được các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint và biết cách tạp ra một tập tin trình diễn. Tài liệu phục vụ cho các bạn sinh viên và giảng viên chuyên ngành sư phạm tiểu học tham khảo trong quá trình học tập, nghiên cứu và...

   120 p ckq 04/08/2015 2898 1

 • Module THCS 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THCS - Phạm Viết Vượng

  Module THCS 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THCS - Phạm Viết Vượng

  Module THCS 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THCS trình bày bản chất của sáng kiến kinh nghiệm giáo dục, ý nghĩa của việc viết sáng kiến kinh nghiệm giáo dục, lựa chọn đề tài và thực hành viết sáng kiến kinh nghiệm giáo dục trong trường THCS. Mời quý thầy cô cùng tham khảo giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết. Hy vọng giáo trình sẽ...

   41 p ckq 29/09/2014 2625 2

 • Module THCS 38: Giáo dục hoà nhập trong giáo dục THCS - Nguyễn Đức Minh

  Module THCS 38: Giáo dục hoà nhập trong giáo dục THCS - Nguyễn Đức Minh

  Module THCS 38: Giáo dục hoà nhập trong giáo dục THCS trình bày các nội dung về học sinh khuyết tật, một số vấn đề cơ bản về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, quy trình giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, dạy học lớp có học sinh khuyết tật và tổ chức giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật.

   62 p ckq 29/09/2014 2495 1

 • Sách giáo khoa Khoa học lớp 5: Phần 2 - NXB Giáo dục Việt Nam

  Sách giáo khoa Khoa học lớp 5: Phần 2 - NXB Giáo dục Việt Nam

  "Sách giáo khoa Khoa học lớp 5" được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ giáo dục, qua đó giúp các em củng cố kiến thức và rèn khả năng ghi nhớ của mình. Sau đây là phần 2 của sách, mời các em học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo.

   107 p ckq 05/02/2015 2377 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số