• Sách giáo khoa Tự nhiên và xã hội lớp 3: Phần 2 - NXB Giáo dục Việt Nam

  Sách giáo khoa Tự nhiên và xã hội lớp 3: Phần 2 - NXB Giáo dục Việt Nam

  "Sách giáo khoa Tự nhiên và xã hội lớp 3" được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ giáo dục, qua đó giúp các em củng cố kiến thức và rèn khả năng ghi nhớ của mình. Sau đây là phần 2 của sách, mời các em học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo.

   98 p ckq 05/02/2015 2269 3

 • Module THCS 1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS - Đỗ Thị Hạnh Phúc

  Module THCS 1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS - Đỗ Thị Hạnh Phúc

  Module THCS 1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS trình bày khái quát về giai đoạn phát triển của lứa tuổi HS THCS, hoạt động giao tiếp của HS THCS, phát triển nhận thức và nhân cách của học sinh trung học cơ sở.

   43 p ckq 29/09/2014 1929 5

 • Sách giáo khoa Khoa học lớp 5: Phần 1 - NXB Giáo dục Việt Nam

  Sách giáo khoa Khoa học lớp 5: Phần 1 - NXB Giáo dục Việt Nam

  "Sách giáo khoa Khoa học lớp 5" được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ giáo dục, qua đó giúp các em củng cố kiến thức và rèn khả năng ghi nhớ của mình. Sau đây là phần 1 của sách, mời các em học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo.

   45 p ckq 05/02/2015 1911 4

 • Module THCS 18: Phương pháp dạy học tích cực - Trần Đình Châu, Đặng Thị Thu Thủy, Phan Thị Luyến

  Module THCS 18: Phương pháp dạy học tích cực - Trần Đình Châu, Đặng Thị Thu Thủy, Phan Thị Luyến

  Module THCS 18: Phương pháp dạy học tích cực trình bày tóm tắt định hướng đổi mới phương pháp dạy học, đồng thời liệt kê các đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực, đề ra một số biện pháp dạy học tích cực, tóm tắt bản chất, quy trình, ưu, nhược điểm của mỗi phương pháp dạy học tích cực,... Mời quý thấy cô cùng tham khảo giáo...

   64 p ckq 29/09/2014 1599 2

 • Sách giáo khoa Toán lớp 1: Phần 2 - NXB Giáo dục Việt Nam

  Sách giáo khoa Toán lớp 1: Phần 2 - NXB Giáo dục Việt Nam

  "Sách giáo khoa Toán lớp 1" được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ giáo dục. Trong phần 2 của sách trình bày nội dung sau: các số trong phạm vi 100, đo độ dài, giải bài toán, phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100, đo thời gian.

   93 p ckq 05/02/2015 1340 1

 • Sách giáo khoa Khoa học lớp 5: Phần 2 - NXB Giáo dục Việt Nam

  Sách giáo khoa Khoa học lớp 5: Phần 2 - NXB Giáo dục Việt Nam

  "Sách giáo khoa Khoa học lớp 5" được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ giáo dục, qua đó giúp các em củng cố kiến thức và rèn khả năng ghi nhớ của mình. Sau đây là phần 2 của sách, mời các em học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo.

   107 p ckq 05/02/2015 1217 4

 • Ebook Vở bài tập Toán lớp 3 (Tập 1): Phần 1 - NXB Giáo dục Việt Nam

  Ebook Vở bài tập Toán lớp 3 (Tập 1): Phần 1 - NXB Giáo dục Việt Nam

  Ebook "Vở bài tập Toán lớp 3 (Tập 1)" với nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa "Toán lớp 3 (Tập 1), giúp các em học sinh ôn luyện và củng cố kiến thức dưới các dạng bài tập cơ bản. Sau đây là phần 1 của ebook.

   49 p ckq 05/02/2015 1212 1

 • Module THCS 29: Giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục - Phan Thanh Long

  Module THCS 29: Giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục - Phan Thanh Long

  Module THCS 29: Giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục giúp giáo viên THCS nhận thức đúng và đầy đủ về vai trò của hoạt động giáo dục trong nhà trường và có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục đa dạng đó. Nội dung module này trình bày vai trò của việc tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trung học cơ sở, xây dựng các...

   48 p ckq 29/09/2014 1206 1

 • Sách giáo khoa Tự nhiên và xã hội lớp 1: Phần 1 - NXB Giáo dục Việt Nam

  Sách giáo khoa Tự nhiên và xã hội lớp 1: Phần 1 - NXB Giáo dục Việt Nam

  "Sách giáo khoa Tự nhiên và xã hội lớp 1" được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ giáo dục. Nội dung của sách trình bày về về con người và sức khỏe, xã hội, tự nhiên. Sau đây là phần 1 của sách, mời các em học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo.

   23 p ckq 05/02/2015 1191 3

 • Module THCS 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THCS - Phạm Viết Vượng

  Module THCS 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THCS - Phạm Viết Vượng

  Module THCS 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THCS trình bày bản chất của sáng kiến kinh nghiệm giáo dục, ý nghĩa của việc viết sáng kiến kinh nghiệm giáo dục, lựa chọn đề tài và thực hành viết sáng kiến kinh nghiệm giáo dục trong trường THCS. Mời quý thầy cô cùng tham khảo giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết. Hy vọng giáo trình sẽ...

   41 p ckq 29/09/2014 1137 2

 • Sách giáo khoa Tự nhiên và xã hội lớp 2: Phần 1 - NXB Giáo dục Việt Nam

  Sách giáo khoa Tự nhiên và xã hội lớp 2: Phần 1 - NXB Giáo dục Việt Nam

  "Sách giáo khoa Tự nhiên và xã hội lớp 2" được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ giáo dục. Nội dung của sách trình bày về về con người và sức khỏe, xã hội, tự nhiên. Sau đây là phần 1 của sách, mời các em học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo.

   23 p ckq 05/02/2015 1121 5

 • Ebook Vở bài tập Toán lớp 3 (Tập 2): Phần 2 - NXB Giáo dục Việt Nam

  Ebook Vở bài tập Toán lớp 3 (Tập 2): Phần 2 - NXB Giáo dục Việt Nam

  Ebook "Vở bài tập Toán lớp 3 (Tập 2)" với nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa "Toán lớp 3 (Tập 2), giúp các em học sinh ôn luyện và củng cố kiến thức dưới các dạng bài tập cơ bản. Sau đây là phần 2 của ebook.

   54 p ckq 05/02/2015 1012 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số