• Bài giảng Kỹ thuật điện: Đề cương môn học - Nguyễn Kim Đính

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Đề cương môn học - Nguyễn Kim Đính

  Môn học kỹ thuật điện cung cấp cho người học những kiến thức về: Khái niệm chung về mạch điện, mạch điện hình sin, các phương pháp giải mạch sin, mạch điện ba pha, khái niệm chung về máy điện, máy biến áp, động cơ không đồng bộ ba pha, máy phát đồng bộ ba pha, máy điện một chiều.

   11 p ckq 18/08/2016 231 9

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Nguyễn Văn Trưng

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Nguyễn Văn Trưng

  Chương 1: Nhập môn marketing (Marketing introduction). Chương này giới thiệu sự hình thành và phát triển của marketing, đưa ra một số khái niệm marketing từ đó rút ra bản chất của nó, chỉ ra tầm quan trọng của marketing, trình bày các chức năng cơ bản của marketing.

   21 p ckq 18/08/2016 158 6

 • Bài giảng Chẩn đoán bệnh thú y (dùng cho chuyên ngành thú y và chăn nuôi - thú y) - Vũ Văn Hải

  Bài giảng Chẩn đoán bệnh thú y (dùng cho chuyên ngành thú y và chăn nuôi - thú y) - Vũ Văn Hải

  Bài giảng Chẩn đoán bệnh thú y (dùng cho chuyên ngành thú y và chăn nuôi - thú y) - Vũ Văn Hải sẽ hướng đến giới thiệu tới các bạn công tác khám bệnh và chẩn đoán; bệnh án và bệnh lịch; một số khái niệm trong chẩn đoán; các phương pháp khám bệnh cho con vật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p ckq 29/10/2016 181 6

 • Bài giảng Tĩnh điện học: Phần XII - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học: Phần XII - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học - Phần XII: Hiện tượng tự cảm, giới thiệu các kiến thức về định nghĩa hiện tượng tự cảm, hệ số tự cảm, suất điện động tự cảm, hệ số hỗ cảm, năng lượng từ trường. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Điện.

   11 p ckq 28/04/2017 213 6

 • Bài giảng An toàn lao động: Chương II - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng An toàn lao động: Chương II - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng An toàn lao động - Chương II: Vệ sinh lao động trong sản xuất, giới thiệu các kiến thức: bài mở đầu, ảnh hưởng của tình trạng mệt mỏi và tư thế lao động, ảnh hưởng của điều kiện khí hậu đối với cơ thể, bụi trong sản xuất, tiếng ồn và rung động trong sản xuất, chiếu sáng trong sản xuất. Đây là tài liệu học tập, tham khảo...

   68 p ckq 18/08/2016 181 6

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 3 - Hoàng Văn Hiệp

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 3 - Hoàng Văn Hiệp

  Cùng tìm hiểu cấu tạo transitor; nguyên lý hoạt động; phần tử 4 cực transistor; các dạng mắc mạch cơ bản của transistor; phân cực cho transistor;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 3".

   103 p ckq 20/01/2017 190 5

 • Bài giảng Dịch tễ học thú y: Phần 1 - Trương Hà Thái

  Bài giảng Dịch tễ học thú y: Phần 1 - Trương Hà Thái

  Mời các bạn cùng tìm hiểu mục tiêu và nhiệm vụ của dịch tễ học; khái niệm và thuật ngữ dùng trong dịch tễ học; dịch tễ học bệnh truyền nhiễm; biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Dịch tễ học thú y: Phần 1" do Trương Hà Thái biên soạn.

   59 p ckq 29/10/2016 174 5

 • Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 1 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 1 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

  Chương 1 giới thiệu tổng quan về ASP.Net. Nội dung chính gồm có: Giới thiệu về ASP.Net và .Net Framework, tạo ứng dụng Web với Microsoft Visual 2005, các thành phần giao diện trên VS .Net, triển khai ứng dụng web. Mời tham khảo.

   56 p ckq 25/07/2016 189 5

 • Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử - Bài tập trắc nghiệm: Điện trở

  Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử - Bài tập trắc nghiệm: Điện trở

  Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử - Bài tập trắc nghiệm: Điện trở. Bài này cung cấp cho người học một số bài tập trắc nghiệm và tự luận nhằm giúp người học ôn lại những kiến thức về điện trở. Mời tham khảo.

   38 p ckq 29/12/2016 220 5

 • Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử - Bài tập trắc nghiệm: Cuộn dây

  Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử - Bài tập trắc nghiệm: Cuộn dây

  Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử - Bài tập trắc nghiệm về cuộn dây. Mời các bạn cùng tham khảo những bài tập trắc nghiệm đây để ôn lại những kiến thức đã học về cuộn dây.

   17 p ckq 29/12/2016 221 5

 • Bài giảng Tĩnh điện học: Phần IV - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học: Phần IV - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học: Phần IV: Điện môi, trình bày các nội dung: Sự phân cực, vectơ phân cực điện môi, liên hệ giữa vectơ phân cực và mật độ điện mặt của điện tích liên kết, điện trường trong điện môi, các điện môi đặc biệt và hiệu ứng áp điện. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Điện.

   16 p ckq 28/04/2017 202 5

 • Bài giảng Tĩnh điện học: Phần I - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học: Phần I - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Tĩnh điện học - Phần I: Lực và điện trường, trình bày các kiến thức cơ bản sau: khái niệm, thuộc tính của điện tích, vật dẫn và điện môi, sự phân cực, định luật Coulomb, nguyên lý chồng chất của điện tích; khái niệm, tính chất, đường sức điện từ,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành...

   36 p ckq 28/04/2017 204 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số