• Giáo trình Luật hình sự

  Giáo trình Luật hình sự

  Giáo trình Luật hình sự gồm 16 chương giúp bạn đọc nắm được các khái niệm; nhiệm vụ; nguyên tắc cơ bản của luật hình sự Việt Nam, các khái niệm; cấu tạo và hiệu lực của đạo luật hình sự Việt Nam, những vân đề về tội phạm, cấu thành tội phạm, khách thể; chủ thể; mặt khách quan; mặt chủ quan của tội phạm, các giai đoạn thực hiện...

   71 p ckq 04/08/2014 219 14

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp

  Giáo trình quản trị doanh nghiệp gồm các nội dung: tổng quan về quản trị kinh doanh và nhiệm vụ chủ yếu của nhà quản trị doanh nghiệp, những vấn đề cơ bản của quản trị doanh nghiệp, quản trị marketing trong doanh nghiệp, quản trị chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp, quản trị nhân sự trong doanh nghiệp, quản trị cung ứng, hiệu quả kinh tế của sản...

   179 p ckq 01/11/2014 178 10

 • Đề án môn học: Tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán về tài sản cố định

  Đề án môn học: Tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán về tài sản cố định

  Đề án môn học: Tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán về tài sản cố định có kết cấu gồm 2 phần, trong đó, phần 1 trình bày về một số vấn đề chung về tài sản cố định trong doanh nghiệp; phần 2 trình bày về tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán về tài sản cố định. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Kế toán và những ngành có...

   23 p ckq 27/11/2014 418 8

 • Bài giảng Tâm lý học đại cương

  Bài giảng Tâm lý học đại cương

  Bài giảng Tâm lý học đại cương gồm có 7 chương trong đó chương 1 trình bày về tâm lý học là một khoa học; chương 2 giới thiệu cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý người; chương 3 đề cập đến sự hình thành, phát triển tâm lý, ý thức; chương 4 hoạt động nhận thức; chương 5 tình cảm và ý chí; chương 6 trình bày về trí nhớ; chương 7...

   77 p ckq 23/10/2014 194 8

 • Giáo trình: Ngôn ngữ lập trình máy tính C++

  Giáo trình: Ngôn ngữ lập trình máy tính C++

  C++ là một loại ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Đây là một dạng ngôn ngữ đa mẫu hình tự do có kiểu tĩnh và hỗ trợ lập trình thủ tục, dữ liệu trừu tượng, và lập trình đa hình. Từ thập niên 1990, C++ đã trở thành một trong những ngôn ngữ thương mại phổ biến nhất.

   114 p ckq 31/10/2014 148 7

 • Giáo trình Thực hành Trang bị điện - ThS. Nguyễn Hoàng Sơn

  Giáo trình Thực hành Trang bị điện - ThS. Nguyễn Hoàng Sơn

  Giáo án Thực hành Trang bị điện do ThS. Nguyễn Hoàng Sơn biên soạn, nhằm mục đích giúp cho giáo viên và học sinh ngành điện có thêm tài liệu tham khảo trong việc giảng dạy, cũng như rèn luyện tay nghề cho học sinh - sinh viên. Mời quý thầy cô và các bạn sinh viên cùng tham khảo.

   91 p ckq 30/06/2018 144 5

 • Nội dung tập huấn quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Luật Đất đai năm 2013

  Nội dung tập huấn quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Luật Đất đai năm 2013

  Nội dung tập huấn quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Luật Đất đai năm 2013 giới thiệu về nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng (QH, KHSD) đất trong Luật đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   27 p ckq 04/09/2014 128 5

 • Ebook Tìm hiểu Pháp luật về tố cáo (Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn)

  Ebook Tìm hiểu Pháp luật về tố cáo (Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn)

  Ebook “Tìm hiểu pháp luật về tố cáo” là tài liệu quan trọng và cần thiết cho việc tìm hiểu các quy định của pháp luật hiện hành về tố cáo cho nhân dân và cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết tố cáo ở cấp xã. Đặc biệt, cuốn sách sẽ giúp cán bộ và nhân dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ khi thực hiện việc tố cáo và giải...

   77 p ckq 24/05/2016 118 4

 • Ebook Tìm hiểu Pháp luật về khiếu nại (Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn)

  Ebook Tìm hiểu Pháp luật về khiếu nại (Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn)

  "Tìm hiểu Pháp luật về khiếu nại" là tài liệu quan trọng và rất cần thiết cho việc tìm hiểu các quy định của pháp luật hiện hành về khiếu nại cho nhân dân ở xã phường, thị trấn và cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại ở cấp xã. Đặc biệt, cuốn sách nhằm giúp cán bộ và nhân dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ khi...

   83 p ckq 24/05/2016 102 3

 • Bài giảng Quản trị rủi ro trong ngân hàng - Trường CĐ KTKT Quảng Nam

  Bài giảng Quản trị rủi ro trong ngân hàng - Trường CĐ KTKT Quảng Nam

  Bài giảng Quản trị rủi ro trong ngân hàng có kết cấu trình bày nội dung gồm 5 chương: Chương 1 giới thiệu tổng quan về rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, chương 2 đánh giá các hoạt động kinh doanh ngân hàng về cơ sở thông tin, nội dung đánh giá..., chương 3 trình bày về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, chương 4 đề cập đến các giải...

   96 p ckq 12/11/2014 140 3

 • Thông tư số: 29/2014/TT-BTNMT năm 2014

  Thông tư số: 29/2014/TT-BTNMT năm 2014

  Thông tư số: 29/2014/TT-BTNMT năm 2014 quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm 83 điều được trình bày trong 3 phần: Phần 1 - quy định chung, phần 2 - quy trình lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phần 3 - điều khoản thi hành. Nội dung thông tư căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, căn cứ...

   277 p ckq 04/09/2014 148 3

 • Giáo trình giáo dục chính trị - Dùng trong đào tạo trình độ TCCN

  Giáo trình giáo dục chính trị - Dùng trong đào tạo trình độ TCCN

  Giáo trình giáo dục chính trị - Dùng trong đào tạo trình độ TCCN trình bày về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những nội dung được trình bày trong giáo trình hết sức cô đọng, sử dụng ngôn từ diễn giải những nội dung phức tạp của bộ môn khoa học Mác - Lênin trở nên dễ hiểu, phù...

   169 p ckq 04/08/2014 158 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số