• Giáo trình Luật hình sự

  Giáo trình Luật hình sự

  Giáo trình Luật hình sự gồm 16 chương giúp bạn đọc nắm được các khái niệm; nhiệm vụ; nguyên tắc cơ bản của luật hình sự Việt Nam, các khái niệm; cấu tạo và hiệu lực của đạo luật hình sự Việt Nam, những vân đề về tội phạm, cấu thành tội phạm, khách thể; chủ thể; mặt khách quan; mặt chủ quan của tội phạm, các giai đoạn thực hiện...

   71 p ckq 04/08/2014 198 14

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp

  Giáo trình quản trị doanh nghiệp gồm các nội dung: tổng quan về quản trị kinh doanh và nhiệm vụ chủ yếu của nhà quản trị doanh nghiệp, những vấn đề cơ bản của quản trị doanh nghiệp, quản trị marketing trong doanh nghiệp, quản trị chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp, quản trị nhân sự trong doanh nghiệp, quản trị cung ứng, hiệu quả kinh tế của sản...

   179 p ckq 01/11/2014 148 10

 • Bài giảng Tâm lý học đại cương

  Bài giảng Tâm lý học đại cương

  Bài giảng Tâm lý học đại cương gồm có 7 chương trong đó chương 1 trình bày về tâm lý học là một khoa học; chương 2 giới thiệu cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý người; chương 3 đề cập đến sự hình thành, phát triển tâm lý, ý thức; chương 4 hoạt động nhận thức; chương 5 tình cảm và ý chí; chương 6 trình bày về trí nhớ; chương 7...

   77 p ckq 23/10/2014 174 8

 • Đề án môn học: Tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán về tài sản cố định

  Đề án môn học: Tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán về tài sản cố định

  Đề án môn học: Tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán về tài sản cố định có kết cấu gồm 2 phần, trong đó, phần 1 trình bày về một số vấn đề chung về tài sản cố định trong doanh nghiệp; phần 2 trình bày về tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán về tài sản cố định. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Kế toán và những ngành có...

   23 p ckq 27/11/2014 377 8

 • Giáo trình: Ngôn ngữ lập trình máy tính C++

  Giáo trình: Ngôn ngữ lập trình máy tính C++

  C++ là một loại ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Đây là một dạng ngôn ngữ đa mẫu hình tự do có kiểu tĩnh và hỗ trợ lập trình thủ tục, dữ liệu trừu tượng, và lập trình đa hình. Từ thập niên 1990, C++ đã trở thành một trong những ngôn ngữ thương mại phổ biến nhất.

   114 p ckq 31/10/2014 130 7

 • Nội dung tập huấn quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Luật Đất đai năm 2013

  Nội dung tập huấn quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Luật Đất đai năm 2013

  Nội dung tập huấn quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Luật Đất đai năm 2013 giới thiệu về nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng (QH, KHSD) đất trong Luật đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   27 p ckq 04/09/2014 114 5

 • Ebook Tìm hiểu Pháp luật về tố cáo (Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn)

  Ebook Tìm hiểu Pháp luật về tố cáo (Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn)

  Ebook “Tìm hiểu pháp luật về tố cáo” là tài liệu quan trọng và cần thiết cho việc tìm hiểu các quy định của pháp luật hiện hành về tố cáo cho nhân dân và cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết tố cáo ở cấp xã. Đặc biệt, cuốn sách sẽ giúp cán bộ và nhân dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ khi thực hiện việc tố cáo và giải...

   77 p ckq 24/05/2016 103 4

 • Giáo trình giáo dục chính trị - Dùng trong đào tạo trình độ TCCN

  Giáo trình giáo dục chính trị - Dùng trong đào tạo trình độ TCCN

  Giáo trình giáo dục chính trị - Dùng trong đào tạo trình độ TCCN trình bày về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những nội dung được trình bày trong giáo trình hết sức cô đọng, sử dụng ngôn từ diễn giải những nội dung phức tạp của bộ môn khoa học Mác - Lênin trở nên dễ hiểu, phù...

   169 p ckq 04/08/2014 137 3

 • Chuyên đề 1: Phân tích tài chính

  Chuyên đề 1: Phân tích tài chính

  Tài liệu Chuyên đề 1: Phân tích tài chính sau đây đưa ra một tình huống về việc phân tích tài chính từ đó đưa ra những yêu cầu của phân tích tài chính theo từng nội dung cụ thể. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kinh tế nói chung và Tài chính ngân hàng nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   2 p ckq 11/09/2014 47 3

 • Ebook Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo (Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn)

  Ebook Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo (Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn)

  Ebook Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo gồm có 2 phần chính. Trong đó phần 1 trình bày quy trình nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, phần 2 trình bày quy trình nghiệp vụ giải quyết tố cáo. Mời bạn đọc cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   64 p ckq 24/05/2016 97 3

 • Kinh tế vi mô

  Kinh tế vi mô

  Tài liệu Kinh tế vi mô được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về tổng quan chung kinh tế học vi mô; cung - cầu hàng hóa; lý thuyết hành vi người tiêu dùng; sản xuất - chi phí - lợi nhuận; cạnh tranh và độc quyền,... Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức trong lĩnh vực này.

   95 p ckq 23/10/2014 160 3

 • Tập bài giảng Pháp luật đại cương - Th.S Phạm Anh Tuấn

  Tập bài giảng Pháp luật đại cương - Th.S Phạm Anh Tuấn

  Có kết cấu nội dung gồm 7 chương, tập bài giảng Pháp luật đại cương do Th.S Phạm Anh Tuấn biên soạn giới thiệu đến người học các kiến thức về luật hình sự, luật dân sự, luật hành chính, hệ thống pháp luật, hình thức pháp luật, đại cương về pháp luật, đại cương về nhà nước. Tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung cụ thể hơn.

   75 p ckq 04/08/2014 152 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số