• Ebook Pronnunciation Practice 1: Phần 2

  Ebook Pronnunciation Practice 1: Phần 2

  Ebook Pronnunciation Practice 1: Phần 2 tiếp tục giới thiệu tới các bạn cách phát âm, cách viết, của các từ có trọng âm như so-zoo, hand, pen-bad, tea-did, cat-get, leg-ring. Mời các bạn cùng đón đọc để nắm bắt nội dung chi tiết hơn.

   25 p ckq 17/06/2015 284 1

 • Ebook Pronnunciation Practice 1: Phần 1

  Ebook Pronnunciation Practice 1: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách Pronnunciation Practice 1 có cấu trúc gồm 5 bài đầu, trình bày các nội dung sau: Cách phát âm các từ Introductory unit, so-shop, shop-chin, chin-judge-pleasure, yes-judge. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt thêm nội dung chi tiết của cuốn sách này.

   23 p ckq 17/06/2015 257 1

 • Ebook Pronnunciation Practice 2: Phần 2

  Ebook Pronnunciation Practice 2: Phần 2

  Ebook Pronnunciation Practice 2: Phần 2 tiếp tục giới thiệu tới các bạn cách phát âm, cách viết, của các từ có trọng âm như Linking of words, again, see-if, hand-egg, up-hand, hot-saw, home-saw, foot-put, bird,... Mời các bạn cùng đón đọc để nắm bắt nội dung chi tiết hơn.

   38 p ckq 17/06/2015 272 2

 • Ebook Pronnunciation Practice 2: Phần 1

  Ebook Pronnunciation Practice 2: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Pronnunciation Practice 2: Phần 1"có cấu trúc gồm các nội dung sau: Cách đọc và phát âm các trọng âm trong tiếng Anh như leg-no-ring, voice-five-pen, bad-voice-wet, no-pin-thing-me-thumb, thin-so-this-zoo, thin-tea-this-did, thin-fine-this-voice, Consonant clusters 1-beginning of words, Consonant clusters 2-end and middle of words. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   42 p ckq 17/06/2015 285 1

 • Ebook Learning to learn: Phần 2 – Phạm Tấn

  Ebook Learning to learn: Phần 2 – Phạm Tấn

  Ebook Learning to learn: Phần 2 – Phạm Tấn tiếp túc giới thiệu tới các bạn những nội dung sau Chapter 8 dictionary skills, Chapter 9 library skills, Chapter 10 computer skills, Chapter 11 reading & remembering, Chapter 12 listening & notetaking, Chapter 13 report writing, Chapter 14 oral presentation, Chapter 15 exam prepation, Chapter 19 learning siyles, Chapter 21 reflective learning

   61 p ckq 17/06/2015 204 1

 • Ebook Learning to learn: Phần 1 – Phạm Tấn

  Ebook Learning to learn: Phần 1 – Phạm Tấn

  Ebook Learning to learn: Phần 1 – Phạm Tấn giới thiệu tới các bạn sinh viên những nội dung thông tin cảu 7 chương đầu như sau Chapter 1 what are study skills?, Chapter 2 learning reading, Chapter 3 learning listening, Chapter 4 learning speaking, Chapter 5 learning writing, Chapter 6 learning grammar, Chapter 7 learning vocabulary.

   103 p ckq 17/06/2015 256 1

 • Ebook Issues Related To Translation: Phần 2

  Ebook Issues Related To Translation: Phần 2

  Mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 của cuốn sách Issues Related To Translation để nắm bắt các nội dung sau: Chapter 3 Selections For Further Reading, Quick Answers to General Questions, Constructing a Model for Shift Analysis in Translation, Professional Language Translators, Ethics and Professionalism in Translation, Text Translator.

   44 p ckq 17/06/2015 212 1

 • Ebook Issues Related To Translation: Phần 1

  Ebook Issues Related To Translation: Phần 1

  Ebook Issues Related To Translation: Phần 1 trình bày những nội dung sau chapter 1 issues related to translation, the business of translating, thoughts for the future, what every novice translator should know, what makes a translator?, polishing your translation style, myths about translation and translators; chapter 2 issues related to interpretation, interpreting, the interpreter, what does an interpreter do?, working with...

   39 p ckq 17/06/2015 211 1

 • Ebook Bài giảng môn đọc nâng cao: Phần 2 - ĐH Công Nghiệp TPHCM

  Ebook Bài giảng môn đọc nâng cao: Phần 2 - ĐH Công Nghiệp TPHCM

  Mời các bạn tham khảo tiếp Ebook Bài giảng môn đọc nâng cao: Phần 2 của trường ĐH Công Nghiệp TPHCM để nắm bắt những nội dung sau đây more model tests, model test 3 progress test, model test 4 progress test, model test 5 progress test, model test 5 progress test, model test 7 progress test.

   89 p ckq 17/06/2015 192 1

 • Ebook Bài giảng môn đọc nâng cao: Phần 1 – ĐH Công Nghiệp TPHCM

  Ebook Bài giảng môn đọc nâng cao: Phần 1 – ĐH Công Nghiệp TPHCM

  Ebook Bài giảng môn đọc nâng cao: Phần 1 – ĐH Công Nghiệp TPHCM trình bày những nội dung cơ bản về academic skills, model test 2 progress test, review of toefl ibt section, taking notes, paraphrasing, reading section, summarizing, synthesizing.

   107 p ckq 17/06/2015 218 1

 • Ebook Intellectual Property Law: Phần 2

  Ebook Intellectual Property Law: Phần 2

  Ebook Intellectual Property Law: Phần 2 presented the following basic content protection of databases and computer programs, industrial designs, protection of industrial designs, intellectual property licences, confidential information, anatomy of a licence agreement, rights of seizure and delivery up.

   71 p ckq 17/06/2015 187 1

 • Ebook Intellectual Property Law: Phần 1

  Ebook Intellectual Property Law: Phần 1

  Ebook Intellectual Property Law: Phần 1 presented the following basic content introduction to intellectual property, trade marks, procedure before the patents office, the duration of the registration, the law of passing off, made by a trader in the course of trade, international conventions, the copyright and related rights act 2000, the enforcement of copyright.

   74 p ckq 17/06/2015 199 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số