• Bài thuyết trình Chiến lược phát triển tỉnh Quảng Nam: Cơ hội cho Tăng trưởng xanh và quy hoạch phát triển vùng

  Bài thuyết trình Chiến lược phát triển tỉnh Quảng Nam: Cơ hội cho Tăng trưởng xanh và quy hoạch phát triển vùng

  Bài thuyết trình Chiến lược phát triển tỉnh Quảng Nam: Cơ hội cho Tăng trưởng xanh và quy hoạch phát triển vùng bao gồm những nội dung về lí do cần lồng ghép tăng trưởng xanh trong chiến lược phát triển bền vững; quy hoạch vùng chiến lược – quan hệ hợp tác và đối tác cho phát triển bền vững; chiến lược phát triển tỉnh Quảng Nam với các cơ...

   46 p ckq 22/08/2014 155 1

 • Bài giảng Một số kỹ năng lãnh đạo - TS. Bùi Phương Đình

  Bài giảng Một số kỹ năng lãnh đạo - TS. Bùi Phương Đình

  Để cho một nhóm, tổ chức, tập thể và một cộng đồng hoạt động tốt thì đòi hỏi người lãnh đạo cần có những kỹ năng cần thiết. Vậy làm thế nào để lãnh đạo một cách hiệu quả mời các bạn tham khảo Bài giảng Một số kỹ năng lãnh đạo do TS. Bùi Phương Đình biên soạn sau đây trình bày các kỹ năng lãnh đạo thiết yếu: Ra quyết định...

   60 p ckq 22/08/2014 214 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số