• Bài giảng Độc tố học môi trường: Bài 11 - Ths.Trần thị Mai Phương

  Bài giảng Độc tố học môi trường: Bài 11 - Ths.Trần thị Mai Phương

  Bài 11 Nghiên cứu đánh giá rủi ro độc học môi trường thuộc bài giảng Độc tố học môi trường, trình bày đánh giá rủi ro chất độc với môi trường, phương pháp đánh giá và một số hạn chế của phương pháp đánh giá rủi ro độc học môi trường.

   23 p ckq 28/07/2017 0 0

 • Bài giảng Độc tố học môi trường: Bài 3 - Ths.Trần thị Mai Phương

  Bài giảng Độc tố học môi trường: Bài 3 - Ths.Trần thị Mai Phương

  Bài 3 Phân loại độc chất môi trường thuộc bài giảng Độc tố học môi trường, trình bày kiến thức về phân loại độc chất môi trường, kim loại nặng trong môi trường, cơ sở đánh giá mức độ gây độc,...Mời các bạn cùng tham khảo bài học.

   8 p ckq 28/07/2017 1 0

 • Bài giảng Độc tố học môi trường: Bài 8 - Ths.Trần thị Mai Phương

  Bài giảng Độc tố học môi trường: Bài 8 - Ths.Trần thị Mai Phương

  Bài 8 Quá trình chuyển biến của độc chất trong môi trường thuộc bài giảng Độc tố hóa học môi trường, sẽ trình bày nguyên lý hoạt động của một số chất độc, các phương thức gây độc, các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến độ độc và hoạt tính của độc chất,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ hơn nội dung kiến thức trong bài...

   27 p ckq 28/07/2017 2 0

 • Bài giảng Độc tố học môi trường: Bài 1 - Ths.Trần thị Mai Phương

  Bài giảng Độc tố học môi trường: Bài 1 - Ths.Trần thị Mai Phương

  Bài 1 Giới thiệu về môn Độc học môi trường. Môn học giới thiệu các dạng độc chất cũng như các biến đổi, quá trình chuyển hóa các chất, mô tả con đường chuyển hóa các chất độc hại trong cơ thể sinh vật và con đường (chuỗi) gây độc trong môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo để tìm hiểu rõ hơn.

   13 p ckq 28/07/2017 0 0

 • Bài giảng Độc tố học môi trường: Bài 4 - Ths.Trần thị Mai Phương

  Bài giảng Độc tố học môi trường: Bài 4 - Ths.Trần thị Mai Phương

  Bài 4 Độc học thủy ngân thuộc bài giảng Độc tố học môi trường, trình bày kiến thức về độc học thủy ngân như nguồn gốc, quá trình di chuyển trong môi trường, tính chất hóa lý,... Để nắm được nội dung kiến thức cụ thể mời các bạn cùng tham khảo bài học dưới đây.

   21 p ckq 28/07/2017 1 0

 • Bài giảng Độc tố học môi trường: Bài 5 - Ths.Trần thị Mai Phương

  Bài giảng Độc tố học môi trường: Bài 5 - Ths.Trần thị Mai Phương

  Bài 5 Độc học các hợp chất hữu cơ thuộc bài giảng Độc tố học môi trường, trình bày kiến thức về các hợp chất hữu cơ mạch vòng, các hợp chất hữu cơ chứa CHLOR,...Mời các bạn cùng tham khảo bài học để nắm rõ hơn nội dung kiến thức.

   37 p ckq 28/07/2017 1 0

 • Bài giảng Độc tố học môi trường: Bài 7 - Ths.Trần thị Mai Phương

  Bài giảng Độc tố học môi trường: Bài 7 - Ths.Trần thị Mai Phương

  Bài 7 Thuốc diệt cỏ (Herbicides) thuộc bài giảng Độc tố học môi trường, trình bày tác dụng của thuốc trừ cỏ, phân loại thuốc trừ cỏ...Mời các bạn cùng tham khảo bài học để nắm rõ hơn nội dung kiến thức cụ thể.

   27 p ckq 28/07/2017 0 0

 • Bài giảng Độc tố học môi trường: Bài 9 - Ths.Trần thị Mai Phương

  Bài giảng Độc tố học môi trường: Bài 9 - Ths.Trần thị Mai Phương

  Bài 9 Các phản ứng của sinh vật với chất độc thuộc bài giảng Độc tố học môi trường, mời các bạn cùng tham khảo bài học này để nắm rõ hơn nội dung kiến thức cụ thể.

   33 p ckq 28/07/2017 0 0

 • Bài giảng Độc tố học môi trường: Bài 6 - Ths.Trần thị Mai Phương

  Bài giảng Độc tố học môi trường: Bài 6 - Ths.Trần thị Mai Phương

  Bài 6 Độc học hóa chất bảo vệ thực vật (Pesticides) thuộc bài giảng Độc tố học môi trường, sẽ trình bày lịch sử của độc học hóa chất bảo vệ thực vật, các công ty hóa chất bảo vệ thực vật hàng đầu thế giới, tác động của hóa chất bảo vệ thực vật đối với môi trường,...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung kiến thức cụ thể...

   22 p ckq 28/07/2017 0 0

 • Bài giảng Độc tố học môi trường: Bài 2 - Ths.Trần thị Mai Phương

  Bài giảng Độc tố học môi trường: Bài 2 - Ths.Trần thị Mai Phương

  Bài 2 Đại cương về độc tố học môi trường thuộc bài giảng Độc tố học môi trường, sẽ giới thiệu các kiến thức cơ bản về độc tố học môi trường như: định nghĩa, các lĩnh vực áp dụng, lịch sử phát triển của ngành,...Để tìm hiểu và nắm rõ hơn nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài học dưới đây.

   14 p ckq 28/07/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 4 - ThS. Nguyễn Phi Khanh

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 4 - ThS. Nguyễn Phi Khanh

  Phần 4 của bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng đề cập đến vấn đề công nghệ thông tin và chuỗi cung ứng. Phần này cung cấp cho người học một số kiến thức như: Tác động roi da BullWhip, ảnh hưởng tác động roi da BullWhip, yếu tố ảnh hưởng tác động roi da BullWhip,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p ckq 31/05/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2 - ThS. Nguyễn Phi Khanh

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2 - ThS. Nguyễn Phi Khanh

  Phần 2 của bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng trình bày về hoạt động chuỗi cung ứng, lập kế hoạch và nguồn cung ứng. Chương này gồm có một số nội dung như: Dự báo nhu cầu, định giá sản phẩm và quản lý tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   18 p ckq 31/05/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số