• Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 8 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 8 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Nội dung bài 2: Thị trường canh tranh hoàn toàn thuộc bài giảng Kinh tế vi mô trình bày về sự cân bằng ngắn hạn của doanh nghiệp, quyết định trong điều kiện thua lỗ, đường cung ngắn hạn của doanh nghiệp,... Hãy tham khảo tài liệu này để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

   19 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 2 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 2 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Nhằm giúp sinh viên có thêm tư liệu học tập và giảng viên có thêm kinh nghiệm trong việc thiết kế bài giảng. Dưới đây là bài giảng Kinh tế vi mô bài 2: Cầu cung và giá thị trường trình bày nội dung về thế nào là cầu của một loại hàng hóa, đường cung đường cầu có dạng như thế nào, giá cân bằng, quy luật cầu - cung. Mời các bạn tham khảo.

   21 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 3 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 3 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Dưới đây là bài giảng Kinh tế vi mô bài 3: Co giãn của cầu và cung trình bày nội dung về tính co giãn theo giá từ hàm cầu, độ co giãn theo giá của cầu và tổng doanh thu hay tổng chỉ tiêu, độ co giãn theo thu nhập, độ co giãn chéo. Tham khảo tài liệu này để hiểu rõ hơn chi tiết môn học.

   14 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 4 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 4 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài 4: Can thiệp chính phủ thuộc bài giảng Kinh tế vi mô trình bày nội dung về các chính sách can thiệp vào thị trường của chính phủ, giá tối đa, giá tối thiểu, thuế theo sản lượng, thuế mà người tiêu dùng phải trả,... Tham khảo tài liệu này để quá trình học tập và giảng dạy được tốt hơn.

   13 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 6, 7 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 6, 7 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Thị Kinh tế vi mô bài 6,7: Lý thuyết sản xuất và chi phí trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chi phí kinh tế và chi phí kế toán, chi phí ngắn hạn và dài hạn, chi phí biên ngắn hạn, quan hệ giữa chi phí biên với chi phí trung bình và biến phí trung bình.

   27 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 10 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 10 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài 10: Cạnh tranh độc quyền và thiếu số độc quyền thuộc bài giảng Kinh tế vi mô trình bày nội dung về sự cân bằng dài hạn ngắn hạn của doanh nghiệp, phân loại thị trường thiểu số độc quyền, giá và sản lượng của hãng liên minh,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết môn học.

   15 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 9 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 9 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kinh tế vi mô bài 9: Thị trường độc quyền hoàn toàn trình bày khái quát về sự cân bằng ngắn hạn của doanh nghiệp, quyết định trong điều kiện thua lỗ, cân bằng dài hạn, can thiệp vào thị trường của chính phủ.

   22 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 5 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 5 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kinh tế vi mô bài 5: Lựa chọn hợp lý của người tiêu dùng trình bày nội dung về đường ngân sách, đường ngân sách dịch chuyển, phương trình đường ngân sách. Mời các bạn sinh viên và giáo viên tham khảo tài liệu này để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

   13 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 1: Kinh tế môi trường là gì

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 1: Kinh tế môi trường là gì

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 1 "Kinh tế môi trường là gì?" trình bày về các nội dung như: Kinh tế môi trường là gì?, tiếp cận kinh tế về nguyên nhân gây ra các vấn đề môi trường. vai trò của các động cơ khuyến khích và quyền sở hữu trong việc giải thích các vấn đề môi trường, khung phân tích lợi ích chi phí. Mời các bạn cùng tham...

   10 p ckq 30/09/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 2: Mối liên kết giữa kinh tế và môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 2: Mối liên kết giữa kinh tế và môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 2: Mối liên kết giữa kinh tế và môi trường trình bày về mối quan hệ giữa hệ thống kinh tế và môi trường thiên nhiên; kinh tế môi trường và kinh tế tài nguyên thiên nhiên; mô hình dòng chu chuyển của hoạt động kinh tế; mô hình cân bằng vật chất - mối quan hệ giữa hoạt động kinh tế và môi trường thiên...

   16 p ckq 30/09/2017 1 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 3: Nguyên nhân suy thoái môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 3: Nguyên nhân suy thoái môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 3: Nguyên nhân suy thoái môi trường trình bày về hiệu quả kinh tế và thị trường, thất bại thị trường, thất bại chính sách. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như công tác của mình. Để nắm vững nội dung thông tin bài giảng mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   72 p ckq 30/09/2017 1 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 5: Đánh giá các công cụ chính sách môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 5: Đánh giá các công cụ chính sách môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 5: Đánh giá các công cụ chính sách môi trường trình bày về các nguyên tắc đánh giá, các tiêu chí đánh giá, so sánh các công cụ dựa trên các nguyên tắc và tiêu chí đánh giá, một số vấn đề khác. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   13 p ckq 30/09/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số