• Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 6 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 6 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực Chương 6 Đánh giá kết quả thực hiện công việc nhằm giúp sinh viên hiểu mục đích và vai trò của hoạt động đánh giá, phương pháp đánh giá, quy trình đánh giá nhân viên, giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá.

   15 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Chương 2 Phân tích, thiết kế công việc thuộc bài giảng Quản trị nguồn nhân lực trình bày về khái niệm phân tích và thiết kế công việc, nắm được quy trình phân tích và thiết kế công việc, biết các tài liệu liên quan đến vị trí, công việc cụ thể.

   11 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Mục tiêu học tập chương 7 Trả công lao động thuộc bài giảng Quản trị nguồn nhân lực trình bày về khái niệm và mục tiêu của hệ thống tiền lương, biết hệ thống thù lao của doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương, các hình thức trả lương của doanh nghiệp, tiến trình định giá công việc của doanh nghiệp.

   15 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị marketing - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Dung

  Bài giảng Quản trị marketing - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Dung

  (NB) Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về quản trị marketing, phân tích môi trường marketing, lựa chọn thị trường mục tiêu, hoạch định chiến lược marketing và marketing cạnh tranh, hoạch định chính sách sản phẩm, thiết kế chiến lược và chính sách định giá, thiết kế và quản trị kênh phân phối,... Mời các bạn cùng tham...

   217 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu và mã hóa: Chương 2 - TS. Phạm Việt Hà

  Bài giảng Xử lý tín hiệu và mã hóa: Chương 2 - TS. Phạm Việt Hà

  Nội dung cơ bản của chương 2 Thu nhận và biểu diễn ảnh nằm trong bài giảng xử lý tín hiệu và mã hóa nhằm trình bày về giới thiệu chung về biểu diễn ảnh, mô hình màu sắc, thu nhận ảnh, lấy mẫu và lượng tử hóa, các định dạng file ảnh.

   21 p ckq 31/10/2017 1 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu và mã hóa: Chương 5 - TS. Phạm Việt Hà

  Bài giảng Xử lý tín hiệu và mã hóa: Chương 5 - TS. Phạm Việt Hà

  Sau khi học xong chương 5 Nén dữ liệu ảnh nằm trong bài giảng xử lý tín hiệu và mã hóa nhằm trình bày về phân loại các thuật toán nén ảnh, các bước trong nén ảnh, thuật toán mã hóa Huffman...cùng tìm hiểu bài giảng để có kiến thức về nén dữ liệu ảnh.

   23 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu và mã hóa: Chương 1 - TS. Phạm Việt Hà

  Bài giảng Xử lý tín hiệu và mã hóa: Chương 1 - TS. Phạm Việt Hà

  Bài giảng Xử lý tín hiệu và mã hóa: Chương 1 Giới thiệu chung về xử lý ảnh nhằm trình bày về các bước cơ bản trong một hệ thống xử lý ảnh, khái niệm xử lý ảnh, ứng dụng xử lý ảnh, thu nhận ảnh, nhận dạng và suy nội suy ảnh, truyền ảnh hoặc lưu trữ.

   16 p ckq 31/10/2017 1 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu và mã hóa: Chương 4 - TS. Phạm Việt Hà

  Bài giảng Xử lý tín hiệu và mã hóa: Chương 4 - TS. Phạm Việt Hà

  Mục tiêu chính của chương 4 Phát hiện biên và phân vùng ảnh thuộc bài giảng xử lý tín hiệu và mã hóa nhằm trình bày về biên và kỹ thuật phát hiện biên, phương pháp phát hiện biên trực tiếp, phương pháp phát hiện biên gián tiếp, phân vùng ảnh và phương pháp phân vùng ảnh, phân vùng ảnh dựa theo ngưỡng biên độ, phương pháp phân vùng ảnh.

   41 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu và mã hóa: Chương 3 - TS. Phạm Việt Hà

  Bài giảng Xử lý tín hiệu và mã hóa: Chương 3 - TS. Phạm Việt Hà

  Trong chương 3 Xử lý và nâng cao chất lượng ảnh nằm trong bài giảng xử lý tín hiệu và mã hóa nhằm trình bày về các kỹ thuật tăng cường ảnh, các kỹ thuật tăng cường ảnh sử dụng toán tử điểm, cải thiện ảnh dùng toán tử không gian, khôi phục ảnh, mô hình quan sát và tạo ảnh, kỹ thuật lọc tuyến tính.

   46 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 2 - PGS.TS. Nguyễn Thừa Lộc

  Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 2 - PGS.TS. Nguyễn Thừa Lộc

  Mục tiêu chính của bài 2 Thị trường và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại nằm trong bài giảng quản trị kinh doanh thương mại nhằm trình bày về khái quát chung về thị trường của doanh nghiệp thương mại, nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp thương mại, phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại.

   29 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Thừa Lộc

  Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Thừa Lộc

  Nội dung của chương 1 Những vấn đề cơ bản về kinh doanh và quản trị kinh doanh trong cơ chế thị trường nằm trong bài giảng quản trị kinh doanh thương mại nhằm trình bày về thương mại và kinh doanh thương mại trong cơ chế thị trường, nội dung cơ bản của kinh doanh thương mại, doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế Việt Nam, quản trị doanh nghiệp...

   50 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 7 - PGS.TS. Nguyễn Thừa Lộc

  Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 7 - PGS.TS. Nguyễn Thừa Lộc

  Nội dung cơ bản trong bài 7 Xúc tiến thương mại trong kinh doanh nằm trong bài giảng quản trị kinh doanh thương mại nhằm trình bày về khái quát chung về xúc tiến thương mại, khuyến mại, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, hội chợ, triển lãm thương mại, xây dựng, bảo vệ, phát triển thương hiệu hàng hóa, phát triển quan hệ công chúng.

   41 p ckq 31/10/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số