• Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 12: Tải trọng động

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 12: Tải trọng động

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 12: Tải trọng động. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm, chuyển động với gia tốc không đổi, dao động của hệ đàn hồi, bài toán tải trọng va chạm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p ckq 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Cơ sở toán học - Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Cơ sở toán học - Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Cơ sở toán học gồm có những nội dung chủ yếu sau: Khái niệm logic, các phép toán logic, tương đương logic, hệ quả logic, khái niệm tập hợp, quan hệ giữa các tập hợp, các phép toán trên tập hợp. Mời tham khảo.

   28 p ckq 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Ma trận - Định thức - Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Ma trận - Định thức - Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp "Ma trận - Định thức" trình bày những nội dung cụ thể sau: Ma trận, các phép toán trên ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo, hạng của ma trận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p ckq 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Phép tính tích phân hàm một biến - Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Phép tính tích phân hàm một biến - Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp về "Phép tính tích phân hàm một biến" gồm có những nội dung cơ bản sau: Định nghĩa - Tính chất, định lý căn bản của phép tính vi tích phân, phương pháp tính tích phân, tích phân suy rộng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p ckq 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Phép tính vi tích phân hàm một biến - Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Phép tính vi tích phân hàm một biến - Nguyễn Văn Phong

  Nội dung chương này trang bị cho người học những kiến thức có bản về phép tính vi tích phân hàm một biến như: hàm số, hàm số sơ cấp, các phép toán, giới hạn hàm số, hàm liên tục, đạo hàm, ứng dụng của đạo hàm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p ckq 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Hệ phương trình - Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Hệ phương trình - Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp về "Hệ phương trình" gồm có những nội dung chủ yếu sau: Khái niệm chung về hệ phương trình, hệ Cramer, hệ tổng quát, hệ thuần nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p ckq 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Phép tính vi tích phân hàm nhiều biến - Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Phép tính vi tích phân hàm nhiều biến - Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp "Phép tính vi tích phân hàm nhiều biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm nhiều biến, giới hạn và liên tục, đạo hàm riêng - Gradient, vi phân, cực trị hàm nhiều biến, cực trị có điều kiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p ckq 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Không gian véc tơ - Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Không gian véc tơ - Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Không gian véc tơ trình bày một số kiến thức cơ bản như: Khái niệm cơ bản về không gian véc tơ, cơ sở và số chiều của không gian véc tơ, hạng của hệ vectơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p ckq 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Phương trình vi phân - Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Phương trình vi phân - Nguyễn Văn Phong

  Chương này gồm có những nội dung chủ yếu như sau: Khái niệm chung về phương trình vi phân, định nghĩa phương trình vi phân, phương trình vi phân cấp 1, phương trình vi phân cấp 2. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p ckq 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics): Chương 1 - GV. Nguyễn Thị Minh Hiếu

  Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics): Chương 1 - GV. Nguyễn Thị Minh Hiếu

  Chương 1 - Mô hình phân tích hồi qui: Một số khái niệm cơ bản. Nội dung trình bày trong chương gồm có: Bản chất của phân tích hồi quy, hàm hồi qui tổng thể, hàm hồi qui mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   33 p ckq 31/08/2017 2 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics): Chương 2 - GV. Nguyễn Thị Minh Hiếu

  Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics): Chương 2 - GV. Nguyễn Thị Minh Hiếu

  Chương 2 tập trung về mô hình hồi quy hai biến. Nội dung trình bày trong chương gồm có: Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS), các giả thiết cơ bản của phương pháp OLS, độ chính xác của các ước lượng OLS, hệ số r2 đo độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu, phân bố xác suất của Ui, khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy,...

   63 p ckq 31/08/2017 2 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics): Chương 3 - GV. Nguyễn Thị Minh Hiếu

  Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics): Chương 3 - GV. Nguyễn Thị Minh Hiếu

  Chương 3 - Mô hình hồi qui bội. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: mô hình hồi qui ba biến, mô hình hồi quy k biến tổng quát, phân tích các hệ số của mô hình. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   38 p ckq 31/08/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số