• Giáo trình Speaking 3: Phần 1 - ThS Trần Thị Gia Quý

  Giáo trình Speaking 3: Phần 1 - ThS Trần Thị Gia Quý

  Có kết cấu nội dung gồm 24 bài học, trong đó phần 1 của cuốn Giáo trình Speaking 3 gồm 9 bài giúp người học rèn luyện kĩ năng nói với những chủ đề thông dụng. Các bài học được biên soạn giúp người học dễ tham khảo và nắm bắt nội dung.

   27 p ckq 31/07/2014 101 2

 • Giáo trình Speaking 2: Phần 1 - ThS Lê Phạm Hoài Phương

  Giáo trình Speaking 2: Phần 1 - ThS Lê Phạm Hoài Phương

  Giáo trình Speaking 2: Phần 1 - ThS Lê Phạm Hoài Phương bao gồm nhiều bài đọc hiểu giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản cũng như tiếp xúc với nhiều tình huống đối thoại trong Tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo. Phần 1 của cuốn giáo trình có kết cấu nội dung gồm 14 unit.

   18 p ckq 31/07/2014 133 1

 • Ebook Kỹ thuật luyện phát âm tiếng Anh Mỹ - NXB Tổng hợp TP.HCM

  Ebook Kỹ thuật luyện phát âm tiếng Anh Mỹ - NXB Tổng hợp TP.HCM

  Ebook Kỹ thuật luyện phát âm tiếng Anh Mỹ giới thiệu với bạn đọc các kỹ thuật phát âm trong quá trình học tiếng Anh Mỹ để người Việt mình có phát âm chuẩn hơn, giống giọng Anh Mỹ nhiều hơn. Tài liệu này thích hợp với người tự học, đồng thời cũng có thể làm tài liệu giảng dạy trong môi trường dạy học.

   116 p ckq 31/07/2014 195 10

 • Giáo trình Bóng rổ - Nguyễn Hữu Bằng

  Giáo trình Bóng rổ - Nguyễn Hữu Bằng

  Giáo trình bóng rổ dành cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất cũng như những bạn đam mê thi đấu bóng rổ muốn có thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết về bóng rổ như quá trình hình thành môn bóng rổ, kỹ thuật, chiến thuật, luật thi đấu,... môn bóng rổ. Giáo trình Bóng rổ gồm 8 chương trình bày sơ lược lịch sử hình thành và phát triển bóng...

   213 p ckq 31/07/2014 163 1

 • Giáo trình Bóng đá: Phần 1

  Giáo trình Bóng đá: Phần 1

  Giáo trình Bóng đá: Phần 1 gồm chương I và chương II của giáo trình giới thiệu. Nội dung phần 1 nhằm giới thiệu về lịch sử phát triển môn bóng đá, kỹ thuật trong bóng đá giúp sinh viên học tập tốt hơn môn học này trong chương trình giáo dục thể chất ở các trường Đại học - Cao đẳng. Mời bạn đọc tham khảo.

   54 p ckq 31/07/2014 262 2

 • Giáo trình Bóng đá: Phần 2

  Giáo trình Bóng đá: Phần 2

  Giáo trình Bóng đá: Phần 2 gồm chương 3 và chương 4 của giáo trình. Nội dung phần 2 trình bày phương pháp giảng dạy kỹ thuật, tổ chức giờ giảng dạy môn bóng đá, các hình thức tổ chức tập luyệ, luật, phương pháp tổ chức, trọng tài trong môn này. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   12 p ckq 31/07/2014 86 1

 • Ebook Bài tập chuyên môn trong điền kinh - NXB Thể dục thể thao

  Ebook Bài tập chuyên môn trong điền kinh - NXB Thể dục thể thao

  Cuốn sách "Bài tập chuyên môn trong điền kinh" trình bày các hệ thống các bài tập chuyên môn dùng trong giảng dạy và huấn luyện điền kinh cùng những chỉ dẫn cụ thể khi sử dụng chúng cho các đối tượng khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   173 p ckq 31/07/2014 90 1

 • Giáo trình Bơi lội - PGS. Nguyễn Văn Trạch

  Giáo trình Bơi lội - PGS. Nguyễn Văn Trạch

  Giáo trình Bơi lội nhằm giúp cho sinh viên hiểu biết và nắm vững những tri thức lý luận về nguyên lý kỹ thuật, tri thức giảng dạy, huấn luyện ban đầu, tổ chức thi đấu và làm trọng tài vận dụng vào trong công tác giảng dạy sau này. Thứ hai là giúp cho các bạn nắm được những kỹ năng thực hành kỹ thuật 4 kiểu bơi thể thao, xuất phát, quay vòng,...

   184 p ckq 31/07/2014 113 2

 • Giáo trình: Giáo dục quốc phòng

  Giáo trình: Giáo dục quốc phòng

  Giáo trình nhằm: Giúp cho SV biết được những kiến thức cơ bản về quốc phòng (quân sự). Quán triệt mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc VN XHCN, một số quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, chiến tranh...

   226 p ckq 31/07/2014 152 2

 • Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh Tập 1B

  Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh Tập 1B

  Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Qua đó tạo điều kiện cho thế hệ trẻ có điều kiện tu dưỡng phẩm chất đạo đức và rèn luyện năng lực thực tế để sẵn sàng thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã...

   133 p ckq 31/07/2014 123 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số