• Ebook Sổ tay dụng cụ cắt và dụng cụ phụ: Phần 2 - GS.TS. Trần Văn Địch

  Ebook Sổ tay dụng cụ cắt và dụng cụ phụ: Phần 2 - GS.TS. Trần Văn Địch

  Ebook Sổ tay dụng cụ cắt và dụng cụ phụ: Phần 2 do GS.TS. Trần Văn Địch biên soạn trình bày các dụng cụ phụ (cơ cấu kẹp dao trên nhóm máy tiện, cơ cấu kẹp dao trên máy khoan, cơ cấu kẹp dao trên máy doa, dụng cụ cắt tổ hợp để gia công mặt trụ ngoài,...) và công nghệ chế tạo dụng cụ cắt. Mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách để nắm bắt...

   206 p ckq 06/08/2014 74 2

 • Ebook Sổ tay dụng cụ cắt và dụng cụ phụ: Phần 1 - GS.TS. Trần Văn Địch

  Ebook Sổ tay dụng cụ cắt và dụng cụ phụ: Phần 1 - GS.TS. Trần Văn Địch

  Ebook Sổ tay dụng cụ cắt và dụng cụ phụ: Phần 1 trình bày các vật liệu để chế tạo dụng cụ cắt (thép dụng cụ, hợp kim cứng, vật liệu mài) và các loại dụng cụ cắt (các loại dao tiện, dao khoét,...).

   222 p ckq 06/08/2014 142 1

 • Giáo trình Kỹ thuật mài kim loại - Th.S Lưu Văn Nhang

  Giáo trình Kỹ thuật mài kim loại - Th.S Lưu Văn Nhang

  Giáo trình do NXB Khoa học và kĩ thuật ấn hành gồm 2 nội dung chính: Nội dung thứ nhất bao gồm các kiến thức chung tổng quát về lý thuyết cắt kim loại và các chuyên ngành hợp thành của kỹ thuật gia công cơ, nội dung thứ hai trình bày các kiến thức chuyên sâu mà các cán bộ trung cấp và thợ mài cần nắm vững khi thực hành chuyên môn của mình. Mời các...

   239 p ckq 06/08/2014 98 1

 • Giáo trình Máy tiện và gia công trên máy tiện - PGS.TS. Nguyễn Viết Tiếp

  Giáo trình Máy tiện và gia công trên máy tiện - PGS.TS. Nguyễn Viết Tiếp

  Giáo trình Máy tiện và gia công trên máy tiện do PGS.TS. Nguyễn Viết Tiếp biên soạn dựa trên chương trình đào tạo nghề có các nội dung trình bày về cơ cấu chuyển động của máy tiện, phân loại máy tiện, cấu tạo của máy tiện, chương trình số CNC... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   286 p ckq 06/08/2014 128 0

 • Giáo trình cơ sở kỹ thuật cơ khí - Đỗ Xuân Đinh

  Giáo trình cơ sở kỹ thuật cơ khí - Đỗ Xuân Đinh

  Cuốn giáo trình do Đỗ Xuân Đinh chủ biên và do NXB Xây dựng ấn hành nhằm cung cấp cho bạn đọc những khái niệm cơ bản nhất, dễ hiểu nhất về kỹ thuật cơ khí, tạo thuận lợi cho người đọc trong quá trình học tập và tìm hiểu các thiết bị về cơ khí. Giáo trình gồm 3 phần, bao gồm 16 chương: 6 chương đầu cung cấp những kiến thức cơ bản về...

   316 p ckq 06/08/2014 85 3

 • Ebook Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí - PGS.TS Nguyễn Phương

  Ebook Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí - PGS.TS Nguyễn Phương

  Cuốn sách được tổng kết, sắp xếp phân loại các kiến thức về lý thuyết điều khiển tự động, lý thuyết về điều chỉnh tự động, vấn đề về cơ khí hóa và tự động hóa tiến lên đường dây tự động. Ở phần cuối của cuốn sách còn có phần bài tập ứng dụng để sinh viên kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, nhằm đạt được kết...

   301 p ckq 06/08/2014 126 1

 • Tự động hóa thiết kế cơ khí - NXB Khoa học và kỹ thuật

  Tự động hóa thiết kế cơ khí - NXB Khoa học và kỹ thuật

  Cuốn sách được sử dụng làm giáo trình cho sinh viên chuyên ngành cơ khí. Cuốn giáo trình gồm 7 chương, mỗi chương đều đề cập đến một nội dung chính nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, cụ thể: Chương 1 - khái quát về những vấn đề cơ bản bề thiết kế tự động, chương 2 - xây dựng chương trình tính toán thiết kế truyền động cơ khí,...

   303 p ckq 06/08/2014 103 3

 • Giáo trình hướng dẫn đồ án Công nghệ chế tạo máy - ThS. Nguyễn Quang Tuyến

  Giáo trình hướng dẫn đồ án Công nghệ chế tạo máy - ThS. Nguyễn Quang Tuyến

  Tài liệu hướng dẫn học sinh làm đồ án môn học công nghệ chế tạo máy cho các học sinh THCN, Cao đẳng và ĐH tại chức thuộc các chuyên ngành cơ khí. Tài liệu cung cấp phương pháp tiến hành làm đồ án, một số phụ lục tra cứu cùng một số ví dụ. Cụ thể hơn, giáo trình sẽ hướng dẫn chung khi thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy, thiết kế...

   237 p ckq 06/08/2014 108 0

 • Ebook Công nghệ chế tạo máy tập 1 - NXB Khoa học kỹ thuật

  Ebook Công nghệ chế tạo máy tập 1 - NXB Khoa học kỹ thuật

  Công nghệ chế tạo máy tập 1 biên soạn nhằm mục đích phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập cho ngành công nghệ chế tạo máy và một số ngành cơ khí kỹ thuật khác. Ebook tạo điều kiện cho người học nắm vững và vận dụng hiệu quả kiến thức về chế tạo máy trong học tập và thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   386 p ckq 06/08/2014 105 2

 • Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - Phạm Ngọc Dũng

  Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - Phạm Ngọc Dũng

  Giáo trình Công nghệ chế tạo máy do Phạm Ngọc Dũng biên soạn bao gồm 18 chương với mục đích cung cấp những lí luận cơ bản, khái niệm cũng như những kinh nghiệm để thiết kế, chế tạo, sửa chữa và khai thác máy, phương pháp gia công mặt trụ, gia công định hình... Đồng thời, bên cạnh phần lý thuyết cuốn sách còn cung cấp thêm một số bài tập ví...

   241 p ckq 06/08/2014 103 2

 • Ebook Sổ tay Công nghệ chế tạo máy tập 3 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook Sổ tay Công nghệ chế tạo máy tập 3 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 3 do GS.TS Nguyễn Đắc Lộc chủ biên được biên soạn nhằm bổ sung và nối tiếp kiến thức của 2 ebook được biên soạn trước đó. Và phục vụ việc giảng dạy và học tập dành cho công tác đào tạo thuộc lĩnh vực cơ khí được tốt nhất, mời các bạn cùng tham khảo!

   367 p ckq 06/08/2014 117 0

 • Ebook Công nghệ chế tạo phôi - TS. Nguyễn Tiến Đào

  Ebook Công nghệ chế tạo phôi - TS. Nguyễn Tiến Đào

  Công nghệ chế tạo phôi là môn học kỹ thuật cơ sở bao gồm những kiến thức chung có liên quan đến các ngành kỹ thuật, cơ khí, chế tạo máy, sư phạm kỹ thuật trong hệ thống đào tạo đại học, cao đẳng và dạy nghề. Sách có bốn phần, phần thứ nhất trình bày những khái niệm chung, phần thứ hai đề cập đến vấn đề chế tạo phôi bằng các...

   268 p ckq 06/08/2014 206 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số