• Ebook Cây hoa đào và kỹ thuật trồng: Phần 2 - TS. Đăng Văn Đông, KS. Nguyễn Thị Thu Hằng

  Ebook Cây hoa đào và kỹ thuật trồng: Phần 2 - TS. Đăng Văn Đông, KS. Nguyễn Thị Thu Hằng

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Cây hoa đào và kỹ thuật trồng", phần 2 trình bày các nội dung: Chương 4 - Kỹ thuật trồng, chăm sóc, điều khiển nở hoa; chương 5 - Sâu bệnh hại đào và biện pháp phòng trừ; chương 6 - Hiệu quả kinh tế mang lại từ trồng hoa đào. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p ckq 30/06/2018 101 1

 • Địa chấn và sóng thần phía đông Nhật Bản. 1200 km từ chấn tâm: Phần I

  Địa chấn và sóng thần phía đông Nhật Bản. 1200 km từ chấn tâm: Phần I

  Cuốn sách Địa chấn và sóng thần phía đông Nhật Bản. 1200 km từ chấn tâm: Phần I giới thiệu đến người đọc cơn đại địa chấn biển phía đông Nhật Bản về tên gọi, vị trí chấn tâm, thời gian và độ lớn; sự rối trí của JMA - cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản; hệ thống đo địa chấn và cảnh báo sóng thần ở Nhật Bản; diễn biến trận...

   20 p ckq 30/06/2018 131 1

 • Địa chấn và sóng thần phía đông Nhật Bản. 1200 km từ chấn tâm: Phần II

  Địa chấn và sóng thần phía đông Nhật Bản. 1200 km từ chấn tâm: Phần II

  Địa chấn và sóng thần phía đông Nhật Bản. 1200 km từ chấn tâm: Phần II trình bày các nội dung: khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima 1, sơ lược về nhà máy điện nguyên tử Fukushima 1, diễn biến của khủng hoảng Fukushima, giải thích nguyên nhân sự cố, nguy cơ và mức độ rò rỉ phóng xạ.

   13 p ckq 30/06/2018 109 1

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Ngô Văn Mẫn

  Bài giảng Kinh tế môi trường - Ngô Văn Mẫn

  (NB) Bài giảng Kinh tế môi trường do Ngô Văn Mẫn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Môi trường và phát triển, kinh tế ô nhiễm môi trường, các công cụ quản lý môi trường, định giá môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   157 p ckq 30/06/2018 103 1

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Chương 3 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Chương 3 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình Java - Chương 3: Luồng nhập xuất trong Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Biệt lệ, khái niệm luồng, nhập - xuất chuẩn, truy xuất file. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p ckq 30/06/2018 124 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Chương 2 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Chương 2 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình Java - Chương 2: Lập trình hướng đối tượng với Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Object oriented programming, Class & Object, interface, Collection & Map. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p ckq 30/06/2018 131 1

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Chương 4 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Chương 4 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình Java - Chương 4: Lập trình đa tiểu trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, lập trình multithread, giải quyết tương tranh (xung đột) và đồng bộ hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p ckq 30/06/2018 106 1

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Chương 5 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Chương 5 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình Java - Chương 5: Lập trình graphic và interface" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về JFC/Swing, các thành phần giao diện cơ bản, thiết kế giao diện với Swing, xử lý sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p ckq 30/06/2018 135 1

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Chương 1 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Chương 1 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình Java - Chương 1: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm của Java, Java platform, kiến trúc Java SE, các kiểu dữ liệu cơ sở,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p ckq 30/06/2018 137 1

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Chương 6 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Chương 6 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình Java - Chương 6: Lập trình cơ sở dữ liệu với JDBC" cung cấp cho người học các kiến thức: JDBC là gì, kiến trúc JDBC, kết nối đến JDBC, các thao tác cơ bản trên JDBC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p ckq 30/06/2018 130 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Phần 1 - ĐH Nha Trang

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Phần 1 - ĐH Nha Trang

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Phần 1 gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày tổng quan về cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu quan hệ, đại số quan hệ. Mời bạn đọc tham khảo nội dung phần 1 tài liệu.

   40 p ckq 30/06/2018 124 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Phần 2 - ĐH Nha Trang

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Phần 2 - ĐH Nha Trang

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Phần 2 có nội dung trình bày về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access. Phần này gồm 6 chương, trình bày các nội dung như giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access, bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo và bài tập thực hành.

   89 p ckq 30/06/2018 131 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số